Tính chu vi hình tròn có 2 lần bán kính d:a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình trụ có bán kính r:a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;


Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; c) (displaystyle 4 over 5)m.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 chu vi hình tròn

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

C = d ( imes ) 3,14

(C là chu vi hình tròn, d là đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

(0,6 imes 3,14 =1,884 ; (cm)) 

b) Chu vi của hình tròn là:

(2,5 imes 3,14 = 7,85;(dm)) 

c) Đổi: (displaystyle 4 over 5m = 0,8m)

Chu vi của hình tròn là:

(0,8 imes 3,14 = 2,512;(m))


Bài 2


Video lí giải giải


Tính chu vi hình trụ có bán kính r:

a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm; c) r = (dfrac12)m 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta đem 2 lần nửa đường kính nhân cùng với số 3,14.

C = r ( imes ) 2 ( imes ) 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chu vi của hình trụ là:

(2,75 imes 2 imes 3,14 = 17,27 ;(cm) )

b) Chu vi của hình trụ là:

( 6,5 imes 2 imes 3,14 = 40,82 ;(dm))

c) Chu vi của hình tròn là:

(dfrac12 imes 2 imes 3,14 = 3,14 ;(m))


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Một bánh xe xe hơi có 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe cộ : 0,75m

Chu vi bánh xe : ... M ?

- Chu vi bánh xe bằng chu vi hình trụ đường kính 0,75m. 

- Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi của bánh xe pháo là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m) 

Đáp số: 2,355m. 

romanhords.com


Lý thuyết


1) Chu vi hình tròn

Quy tắc: mong muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân cùng với số (3,14).

(C = d imes 3,14)

((C) là chu vi hình tròn, (d) là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: mong tính chu vi của hình tròn trụ ta lấy (2) lần nửa đường kính nhân với số (3,14).

(C = r imes 2 imes 3,14)

((C) là chu vi hình tròn, (r) là bán kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình trụ có đường kính là (8cm).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

(8 imes 3,14 = 25,12left( cm ight))

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn có nửa đường kính là (3cm).

Giải:

Chu vi hình trụ là:

(3 imes 2 imes 3,14 = 18,84left( cm ight))

2) một số trong những dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết đường kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: (C = d imes 3,14)

((C) là chu vi hình tròn, (d) là đường kính hình tròn).

Xem thêm: Loại Gió Có Tác Động Thường Xuyên Đến Toàn Bộ Lãnh Thổ Nước Ta Là

Dạng 2: Tính chu vi khi biết bán kính

Phương pháp: Áp dụng công thức: (C = r imes 2 imes 3,14)

((C) là chu vi hình tròn, (r) là nửa đường kính hình tròn).

Dạng 3: Tính đường kính khi biết chu vi

Phương pháp: Từ cách làm tính chu vi (C = d imes 3,14), ta có thể tính 2 lần bán kính theo công thức:

(d = C:3,14)

Dạng 4: Tính bán kính khi biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi (C = r imes 2 imes 3,14), ta rất có thể tính bán kính theo công thức: