- Chọn bài xích -Phân sốPhân số và phép phân tách số từ nhiênPhân số và phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo)Luyện tập trang 110Phân số bằng nhauRút gọn phân sốLuyện tập trang 114Quy đồng mẫu số các phân sốQuy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo)Luyện tập trang 117Luyện tập thông thường trang 118So sánh nhì phân số cùng chủng loại sốLuyện tập trang 120So sánh nhì phân số khác mẫu sốLuyện tập trang 122Luyện tập chung trang 123 phần 1Luyện tập chung trang 123 phần 2Luyện tập tầm thường trang 124

Xem toàn thể tài liệu Lớp 4: trên đây

Sách giải toán 4 luyện tập trang 122 khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 4 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): so sánh hai phân số:

*

Lời giải:

*

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): đối chiếu hai phân số sau bằng cách khác nhau :

*

Lời giải:


*
*

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4):
đối chiếu hai phân số :
*

Lời giải:


*
(Vì mẫu số 11 Bài 4 (trang 122 SGK Toán 4): Viết những phân số sau theo thiết bị tự từ bé bỏng đến béo :

*