Để giúp những em ôn tập và sẵn sàng tốt bàiChia số bao gồm bốn chữ số cho số tất cả một chữ sốHọc 247 mời những em tìm hiểu thêm bài học bên dưới đây.Chúc các em tất cả một tiết học tập thật hay cùng thật vui lúc tới lớp!


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số có bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số


*

a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trù 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bởi 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 phân tách 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bởi 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Hạ 7; 7 phân chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 phân tách 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bằng 0.

Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bằng 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 chia 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ đôi mươi bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bởi 0.

Hạ 1; 1 phân chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bởi 1.

Hạ 8 được 18; 18 phân chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 phân chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0.

Hạ 0 ; 0 phân chia 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0,

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bởi 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép tính phân tách theo sản phẩm công nghệ tự tự trái lịch sự phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: tất cả 1648 gói bánh được chia hầu hết vào 4 thùng. Hỏi từng thùng có bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm lời giải ta đem số gói bánh của tứ thùng phân chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng tất cả số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn search thừa số ta đem tích phân tách cho vượt số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép chia các số thứu tự từ trái sang phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta đính thêm bánh xe pháo vào ô tô, từng ô tô cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi có 1250 bánh xe pháo thì lắp được rất nhiều nhất từng nào ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? xe hơi và quá ? bánh xe.

Muốn tìm giải thuật ta mang số bánh xe sẽ cho chia cho số bánh xe yêu cầu lắp của từng ô tô.

Cách giải:

Ta gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe cộ lắp được không ít nhất vào 312 xe ô tô như vậy và còn quá 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã mang lại thành tám hình tam giác rồi ghép các hình tam giác nhỏ dại theo các hình em vừa chia.

Ta có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: làm phép chia những số theo thứ tự từ trái quý phái phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một nhóm công nhân đề nghị sửa quãng con đường dài 1215m, đội vẫn sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi nhóm công nhân này còn phải sửa bao nhiêu mét con đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm lời giải ta cần:

Tìm độ nhiều năm của quãng đường đã sửa.Tìm độ lâu năm quãng đường còn lại bằng phương pháp lấy độ dài quãng đường phải sửa trừ đi độ dài quãng đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân đó đã sửa được số mét mặt đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn đề nghị sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra giải pháp đặt tính với tính của phép chia đã mang lại rồi điền Đ hoặc S phù hợp vào vị trí trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Vị 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì chưng 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt thực hiện phép chia theo lắp thêm tự từ bỏ trái sang trọng phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: kiếm tìm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn tra cứu thừa số ta rước tích phân tách cho thừa số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một cửa hàng có 2024 kilogam gạo, siêu thị đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm giải thuật ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo đang bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã cung cấp là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: 1️⃣ Dir Là Gì ? Dir Là Gì, Nghĩa Của Từ Dir

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em đem chữ số hàng nghìn chia mang lại số gồm một chữ số rồi viết cung ứng tận cùng công dụng 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000