Bài học ra mắt nội dung: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ. Một loài kiến thức không quá khó tuy vậy đòi hỏi chúng ta học sinh cần nắm được phương thức để xử lý các bài xích toán. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 10, romanhords.com sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và lí giải giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Mong muốn rằng, đây đã là tài liệu hữu ích giúp các em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán lớp 10 tích vô hướng của hai vectơ

*

A. Tổng hợp kiến thức

1. Định nghĩa

Cho nhì vectơ $overrightarrowa,overrightarrowb$ hầu như khác $overrightarrow0$. Tích vô phía của $overrightarrowa$ và $overrightarrowb$ là 1 trong số.Ký hiệu: $overrightarrowa.overrightarrowb$
$overrightarrowa.overrightarrowb=left | overrightarrowa ight |.left | overrightarrowb ight |cos (overrightarrowa,overrightarrowb)$
Nếu $overrightarrowa=overrightarrow0$ hoặc $overrightarrowb=overrightarrow0$ thì $overrightarrowa.overrightarrowb=0$

=> $overrightarrowaperp overrightarrowb$

Nếu $overrightarrowa=overrightarrowb$ 

=> $overrightarrowa.overrightarrowb=overrightarrowa.overrightarrowa=overrightarrowa^2$ 

2. Các đặc thù của tích vô hướng 

Với ba vectơ $overrightarrowa,overrightarrowb,overrightarrowc$.

Xem thêm: Tien Len Mien Nam ( Tiến Lên Đếm Lá ), Tải Game Đánh Bài Miễn Phí

Ta có:

$overrightarrowa.overrightarrowb=overrightarrowb.overrightarrowa$

$overrightarrowa.(overrightarrowb+overrightarrowc=overrightarrowa.overrightarrowb+overrightarrowa.overrightarrowc$

$(koverrightarrowa).overrightarrowb=k(overrightarrowa.overrightarrowb)=overrightarrowa.(koverrightarrowb)$

$overrightarrowa^2geq 0,overrightarrowa^2=0 overrightarrowa=overrightarrow0$

3. Ứng dụng

Độ nhiều năm vectơ

$left | overrightarrowa ight |=sqrta_1^2+a_2^2$

Góc giữa hai vectơ

$cos (overrightarrowa,overrightarrowb)=fracoverrightarrowa.overrightarrowb=fraca_1b_1+a_2b_2sqrta_1^2+a_2^2.sqrtb_1^2+b_2^2$

Khoảng giải pháp giữa nhì điểm

Cho nhị điểm $A(x_A,y_A)$ và $B(x_B,y_B)$, ta có:
$AB=sqrt(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$