câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong phương diện phẳng Oxy đến đường thẳng  là thứ thị của hàm số...

Bạn đang xem: Toán hình lớp 10 phương trình đường thẳng

Xem giải thuật


câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10. Hãy tìm kiếm một điểm gồm tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng gồm phương trình tham số...

Xem giải mã


thắc mắc 3 trang 72 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 3 trang 72 SGK Hình học 10. Tính hệ số góc của con đường thẳng d tất cả vectơ chỉ phương là ...

Xem giải thuật


câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10. Mang lại đường trực tiếp Δ bao gồm phương trình...

Xem lời giải


câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ nhận xét trên....

Xem lời giải


thắc mắc 6 trang 74 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy search tọa độ của vectơ chỉ phương của con đường thẳng bao gồm phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem lời giải


câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10. Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ những đường thẳng bao gồm phương trình sau đây:...

Xem giải thuật


câu hỏi 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Xét vị trí tương đối của mặt đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi đường thẳng sau:...

Xem giải thuật


thắc mắc 9 trang 78 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học tập 10. Mang đến hình chữ nhật ABCD tất cả tâm I với cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem lời giải


bài xích 1 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học 10. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong những trường đúng theo sau:

Xem lời giải


thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học tập 10. Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) cùng O(0; 0) mang đến đường trực tiếp  gồm phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Trường Thcs Nam Sài Gòn - Học Phí Trường Thpt Nam Sài Gòn Quận 7

Xem giải thuật


bài 2 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 2 trang 80 SGK Hình học 10.Lập phương trình bao quát của đường thẳng ∆ trong mỗi trường vừa lòng sau:

Xem giải mã


bài bác 3 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 3 trang 80 SGK Hình học 10. Mang đến tam giác ABC có:

Xem lời giải


bài bác 4 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học tập 10. Viết phương trình tổng quát của mặt đường thẳng

Xem giải thuật


bài xích 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 10. Xét địa chỉ tương đối của những cặp mặt đường thẳng sau đây:

Xem lời giải


bài 6 trang 60 sgk hình học tập 10

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học tập 10. Mang lại đường thẳng d tất cả phương trình tham số

Xem giải thuật


bài 7 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 7 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm kiếm số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng

Xem giải thuật


bài xích 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài 8 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến chọn lựa đường thẳng

Xem lời giải


bài bác 9 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm nửa đường kính của con đường tròn

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.