Cho bố vectơ (overrightarrowa,) (overrightarrowb), (overrightarrowc) đều khác vec tơ (overrightarrow0). Những khẳng định sau đây đúng tốt sai?


Nếu nhì vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Bạn đang xem: Toán hình 10 bài 1

Phương pháp giải:

+) hai vecto được call là cùng phương trường hợp giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

+) nhị vecto thuộc phương thì chúng chỉ rất có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi theo lắp thêm tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của các vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) cùng phương với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) cùng phương với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo quan niệm hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Vậy câu a) đúng.


LG b


Video gợi ý giải


Nếu (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng ngược hướng với (overrightarrowc) thì (overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.

Phương pháp giải:

+) Để chứng tỏ hai vecto ngược hướng ta chứng tỏ chúng thuộc phương và được bố trí theo hướng ngược nhau

Lời giải đưa ra tiết:

Gọi theo thứ tự (Delta _1,Delta _2,Delta _3) là giá của những vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb), (overrightarrowc)

(overrightarrowa) ngược hướng với (overrightarrowc) ( Rightarrow Delta _1//Delta _3) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _3)) (1)

(overrightarrowb) ngược hướng với (overrightarrowc) (Rightarrow Delta _2//Delta _3) ( hoặc (Delta _2 equiv Delta _3) ) (2)

Từ (1), (2) suy ra (Delta _1//Delta _2) ( hoặc (Delta _1 equiv Delta _2) ), theo khái niệm hai vectơ (overrightarrowa), (overrightarrowb) cùng phương.

Xem thêm: Phép Cộng Và Phép Trừ Số Tự Nhiên Lớp 6, Bài 4: Phép Cộng Và Phép Trừ Số Tự Nhiên

Mà (overrightarrowa,) (overrightarrowb) cùng ngược hướng với (overrightarrowcRightarrow overrightarrowa) và (overrightarrowb) cùng hướng.