Tính diện tích s hình thang biết :a) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 12cm cùng 8cm; độ cao là 5cm.b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m cùng 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Bạn đang xem: Toán diện tích hình thang


Tính diện tích hình thang biết :

a) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 12cm với 8cm; chiều cao là 5cm.

b) Độ dài hai lòng lần lượt là 9,4m và 6,6m; độ cao là 10,5m.

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình thang kia là:

( dfrac(12+8) imes 5 2 = 50;(cm^2)) 

b) diện tích của hình thang kia là:

( dfrac(9,4 + 6,6) imes 10,52 = 84;(m^2)) 


bài bác 2


Video gợi ý giải


Tính diện tích s mỗi hình thang sau: 

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích s hình thang: 

(S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích của hình thang kia là:

( dfrac(4+9) imes 5 2 = 32,5;(cm^2))

Đáp số: (32,5cm^2.)

b) diện tích của hình thang đó là:

( dfrac(3 + 7) imes 42 = 20;(cm^2))

Đáp số: (20cm^2.)


bài 3


Video giải đáp giải


Một thửa ruộng hình thang gồm độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (110m) cùng (90,2m). Chiều cao bằng trung bình cộng của nhị đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = (đáy phệ + lòng bé) : 2

- diện tích thửa ruộng = (đáy phệ + lòng bé) × chiều cao : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m với 90,2m.

Chiều cao: bởi trung bình cùng 2 đáy.

Diện tích: ... (m^2) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

((110 + 90,2) : 2 = 100,1; (m) )

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(dfrac(110+90,2) imes 100,12)(= 10020,01 ; (m^2))

Đáp số: (10020,01m^2. )

romanhords.com


Lý thuyết

Quy tắc: diện tích hình thang bởi tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân tách cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình thang biết độ lâu năm hai đáy lần lượt là (18cm) cùng (14cm); chiều cao là (9cm).

Cách giải:

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy lần lượt là (4m) với (25dm); độ cao là (32dm).

Xem thêm: Tài Sản Lưu Động Là Gì? Tài Sản Lưu Động Gồm Những Gì? Quy Định Pháp Luật 2022

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 125 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.