Giải bài xích 5: Trường hòa hợp đồng dạng trước tiên - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài học. Phương pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) Cho $Delta $ABC và $Delta $ A"B"C" gồm các size như hình 30 (cùng đơn vị chức năng đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC cùng $Delta $ A"B"C" có đồng dạng với nhau không?

*

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thiện lời giải:

- rước M bên trên AB làm sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ mặt đường thẳng song song cùng với BC giảm cạnh AC trên N.

Bạn đang xem: Toán 8 trường hợp đồng dạng thứ nhất

- vì MN // BC cần $Delta $ AMN $sim $ $Delta $......

Suy ra $fracAMAB$ = $fracANAC$ = $fracMNBC$, xuất xắc $frac1,53$ = $fracAN4$ = $fracMN6$ đề nghị AN = $frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN = $frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra $Delta $ AMN $sim $ .........

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- rước M trên AB làm thế nào để cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ con đường thẳng tuy nhiên song với BC giảm cạnh AC tại N.

- vày MN // BC nên $Delta $ AMN $sim $ $Delta $ ABC

Suy ra $fracAMAB$ = $fracANAC$ = $fracMNBC$, hay $frac1,53$ = $fracAN4$ = $fracMN6$ bắt buộc AN = $frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN = $frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra $Delta $ AMN $sim $ A"B"C"

Từ (1) với (2) suy ra $Delta $ ABC $sim $ $Delta $ A"B"C".

2. A) đến hình 32, độ dài những cạnh mang lại trên mẫu vẽ ( gồm cùng đơn vị chức năng đo cen-ti-met).

*

* Tính AC và A"C".

* minh chứng $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào địa điểm trống (...) để hoàn thiện lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ + $A"C"^2$ = $B"C"^2$ hay $A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" = $sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ + $AC^2$ = $BC^2$ hay $AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

* $Delta $ A"B"C" với $Delta $ ABC, có: $fracA"B"AB$ = $frac......AC$ = $fracB"C".......$ (Vì $frac36$ = $frac48$ = $frac510$ = $frac12$).

Vậy $Delta $ ABC $sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ + $A"C"^2$ = $B"C"^2$ hay $A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" = $sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ + $AC^2$ = $BC^2$ hay $AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Bộ Đề Thi Lớp 5 Lên Lớp 6 - Bộ Đề Ôn Tập Môn Toán Lớp 5 Lên Lớp 6 (Có Đáp Án)

* $Delta $ A"B"C" với $Delta $ ABC, có: $fracA"B"AB$ = $fracA"C"AC$ = $fracB"C"BC$ (Vì $frac36$ = $frac48$ = $frac510$ = $frac12$).