Vẽ hai tuyến đường thẳng cắt nhau sao để cho trong những góc tạo thành tất cả một góc(47^o.) Tính số đo các góc còn lại
Bạn đang xem: Toán 7 hình học bài 6

Hướng dẫn:

Hai con đường thẳng cắt nhau tạo nên các cặp góc đối đỉnh.

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Bài giải:

Vẽ hình:

*

Giả sử hai tuyến đường thẳng(xx")và(yy")cắt nhau tại(O)và(widehatxOy = 60^o)như hình vẽ

Suy ra(widehatxOy =widehatx"Oy" = 47^o)(hai góc đối đỉnh)

(widehatxOy + widehatxOy" = 180^o)(hai góc kề bù)

(Rightarrow)(widehatxOy" = 180^o - widehatxOy = 180^o - 47^o = 133^o)

Lại có:(widehatxOy" = widehatx"Oy )(cặp góc đối đỉnh)

(Rightarrow widehatx"Oy = 133^o)

 


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 1: nhị góc đối đỉnh - rèn luyện (trang 82-83) khác • Giải bài bác 1 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhì đường... • Giải bài xích 2 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy điền vào chỗ... • Giải bài xích 3 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai tuyến đường thằng... • Giải bài bác 4 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc(xBy) có... • Giải bài 5 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ góc(ABC) có... • Giải bài 6 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai đường thẳng... • Giải bài bác 7 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 ba đường... • Giải bài 8 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhị góc tất cả chung... • Giải bài xích 9 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc... • Giải bài xích 10 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Đố. Hãy vẽ một...


Xem thêm: ✅ Đề Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Toán Lớp 2, Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Môn Toán Lớp 2

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7