Trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Em hãy nhấn xét quan hệ nam nữ về cạnh,

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Nhì góc O_2 cùng O_4 (h.1) gồm là nhì góc đối đỉnh không. Do sao?

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 1 trang 81 SGK Toán 7 Tập 1. Coi hình 1...

Xem giải thuật


bài xích 1 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx" cùng yy" cắt nhau tại O. Hãy điền vào khu vực trống (...) trong số phát biểu sau:

Xem giải mã


bài bác 2 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 2 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào vị trí trống (...) trong số phát biểu sau:

Xem lời giải


bài xích 3 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai tuyến đường thẳng zz" và tt" cắt nhau trên A. Hãy viết tên nhì cặp góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Toán 7 hai góc đối đỉnh

Xem lời giải


bài bác 4 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 4 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy.

Xem lời giải


bài 6 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng giảm nhau sao để cho trong các góc tạo thành gồm một góc 47^o. Tính số đo những góc còn lại.

Xem lời giải


bài xích 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Cha đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bởi nhau.

Xem giải thuật


bài bác 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài bác 8 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ nhì góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Xem giải thuật


bài bác 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 9 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên nhị góc vuông ko đối đỉnh.

Xem giải mã


bài xích 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Hãy vẽ một mặt đường thẳng red color cắt một con đường thẳng màu xanh lá cây trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Xem thêm: Giáo Án Từ Ngữ Địa Phương Và Biệt Ngữ Xã Hội, Ngữ Văn Lớp 8 Theo 5 Bước

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học tập 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.