Contents

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 1Giải Toán 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Dưới trên đây là Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng sủa tạo giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải những bài tập của bài 12: Ước chung. Ước chung béo nhất.

Bạn đang xem: Toán 6 ước chung lớn nhất

Thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải toàn thể các bài xích tập của bài 12 Chương I vào sách giáo khoa Toán 6 Tập một bàn chân trời sáng tạo. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của romanhords.com:

Video Toán 6 bài xích 12

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các khẳng định sau đây, xác minh nào đúng, xác định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có bố đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 cm và 210 cm. Chị mong mỏi cắt cả bố đoạn dây kia thành những đoạn ngắn hơn có thuộc chiều dài để làm nơ tô điểm mà không bị thừa ruy băng. Tính độ dài phệ nhất hoàn toàn có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một số tự nhiên với đơn vị là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan đã đạt được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– chính vì chị Lan hy vọng cắt cả tía đoạn dây kia thành rất nhiều đoạn ngắn lại hơn có cùng chiều dài.

=> yêu cầu độ dài khủng nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra đó là ước chung lớn số 1 của 140, 168 cùng 210.

– Ta tìm ước chung lớn nhất của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

=> Độ dài béo nhất hoàn toàn có thể của mỗi đoạn dây ngắn được cắt ra là: 14 cm.

– từng đoạn dây khác nhau rất có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây rất dài 140 cm giảm được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây rất dài 168 cm giảm được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây rất dài 210 cm giảm được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan có được là:

10 + 12 + 15 = 37 (đoạn dây).

* Kết luận: chị Lan dành được tổng cộng 37 đoạn dây ruy băng ngắn sau khi cắt.

Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 38, 39 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học viên lớp 6 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài bác 12: Ước chung. Ước chung khủng nhất.

Thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải tổng thể các bài bác tập của bài xích 12 Chương I vào sách giáo khoa Toán 6 Tập một chân trời sáng tạo. Mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của romanhords.com:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 38, 39 tập 1

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 6 Tập 1)

Trong các xác định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;

b) ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Gợi ý đáp án:

a) Sai

Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

=> ƯC(12, 24) = 1; 2; 3; 4; 6; 12

b) Đúng.

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36 Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12 Ư(48) = 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 24; 48

=> ƯC(36, 12, 48) = 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Tìm:

a) ƯCLN(1, 16);

c) ƯCLN(84, 156);

b) ƯCLN(8, 20);

d) ƯCLN(16, 40, 176).

Gợi ý đáp án:

a) ƯCLN(1, 16) = 1.

b) 8 = 23

20 = 22 . 5

=> ƯCLN(8, 20) = 22 = 4.

c) 84 = 22 . 3 . 7

156 = 22 . 3 . 13

=> ƯCLN(84, 156) = 22 . 3 = 12.

d) 16 = 24

40 = 23 . 5

176 = 24 . 11

=> ƯCLN(16, 40, 176) = 23 = 8.

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

a) Ta có ƯCLN(18, 30) = 6. Hãy viết tập phù hợp A các ước của 6. Nêu dìm xét về tập phù hợp ƯC (18, 30) với tập hợp A.

b) mang lại hai số a với b. Để tra cứu tập hòa hợp ƯC(a, b), ta hoàn toàn có thể tìm tập hợp những ước của ƯCLN(a, b). Hãy tìm ƯCLN rồi tìm tập hợp những ước phổ biến của:

i. 24 và 40;

ii. 42 và 98;

iii. 180 cùng 234.

Gợi ý đáp án:

a) A = 1; 2; 3; 6

* nhấn xét: Ta thấy tập hợp ƯC (18, 30) = 1; 2; 3; 6 cần tập thích hợp ƯC (18, 30) như là với tập vừa lòng A.

b)

i. 24 = 23 . 3

40 = 23 . 5

=> ƯCLN(24, 40) = 23 = 8.

* Vậy: ƯC(24, 40) = Ư(8) = 1; 2; 3; 4; 8.

ii. 42 = 2 . 3 . 7

98 = 2 . 72

=> ƯCLN(42, 98) = 2 . 7 = 14.

* Vậy: ƯC (42, 98) = Ư(14) = 1; 2; 7; 14.

iii. 180 = 22 . 32 . 5

234 = 2 . 32 . 13

=> ƯCLN(180, 234) = 2 . 32 = 18

* Vậy: ƯC(180, 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Rút gọn các phân số sau:

*

Ta có: ƯCLN (60, 135) = 15

} frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" width="207" height="41" data-latex="text => frac288180=frac288: 36180: 36=frac85" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Ctext%20%7B%20%3D%3E%20%7D%20%5Cfrac%7B288%7D%7B180%7D%3D%5Cfrac%7B288%3A%2036%7D%7B180%3A%2036%7D%3D%5Cfrac%7B8%7D%7B5%7D"/>

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 6 Tập 1)

Chị Lan có tía đoạn dây ruy băng màu khác biệt với độ dài lần lượt là 140 cm, 168 centimet và 210 cm. Chị ao ước cắt cả tía đoạn dây đó thành phần đông đoạn ngắn lại hơn có cùng chiều dài để gia công nơ tô điểm mà không trở nên thừa ruy băng. Tính độ dài phệ nhất rất có thể của từng đoạn dây ngắn được giảm ra (độ dài mỗi đoạn dây ngắn là một trong những tự nhiên với đơn vị chức năng là xăng-ti-mét). Khi đó, chị Lan đạt được bao nhiêu đoạn dây ruy băng ngắn?

Gợi ý đáp án:

– chính vì chị Lan ước ao cắt cả cha đoạn dây đó thành hầu hết đoạn ngắn lại hơn có thuộc chiều dài.

=> yêu cầu độ dài to nhất hoàn toàn có thể của từng đoạn dây ngắn được cắt ra chính là ước chung lớn nhất của 140, 168 cùng 210.

– Ta tìm cầu chung lớn nhất của 140, 168, 210:

Ta có: 140 = 22 . 5 . 7

168 = 23 . 3 . 7

210 = 2 . 3 . 5 . 7

=> ƯCLN(140, 168, 210) = 2 . 7 = 14.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Hạn Chế Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Hạn Chế Nghĩa Là Gì

=> Độ dài khủng nhất rất có thể của mỗi đoạn dây ngắn được giảm ra là: 14 cm.

– mỗi đoạn dây khác nhau có thể cắt được số đoạn dây ngắn là:

Đoạn dây khá dài 140 cm giảm được: 140 : 14 = 10 (đoạn). Đoạn dây khá dài 168 cm cắt được: 168 : 14 = 12 (đoạn). Đoạn dây khá dài 210 cm cắt được: 210 : 14 = 15 (đoạn).

– Số đoạn dây ruy băng ngắn chị Lan dành được là: