(displaystyle fracAB) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle B e 0).

Bạn đang xem: Toán 12 trang 90

(displaystyle sqrt A ) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số : (y = 1 over 3^x - 3)

Hàm số đang cho xác định khi còn chỉ khi:

(3^x-3 ≠ 0) (⇔ 3^x e3 ⇔ x ≠ 1)

Vậy tập xác minh của hàm số đã mang lại là: (D=mathbb Rackslash m 1 )


LG b

b) (displaystyle y = log x - 1 over 2x - 3)

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) xác định khi và chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác định khi và chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác định khi và chỉ khi (displaystyle A>0).

Lời giải chi tiết:

Hàm số đang cho xác minh khi còn chỉ khi:

(eqalign& x - 1 over 2x - 3 > 0 Leftrightarrow (x - 1)(2x - 3) > 0 cr )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > frac32\x endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số đã cho là: (D=( - infty ,1) cup (3 over 2, + infty ))


LG c

c) (displaystyle y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) xác định khi còn chỉ khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) khẳng định khi và chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác định khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Xét hàm số (y = log sqrt x^2 - x - 12 )

Hàm số vẫn cho xác minh khi còn chỉ khi:

(x^2- x – 12 > 0 )

( Leftrightarrow left< eginarraylx > 4\x endarray ight.)

Vậy tập khẳng định của hàm số đã cho là: (D=(-∞, -3) ∪ (4, +∞))


LG d

d) (displaystyle y = sqrt 25^x - 5^x )

Phương pháp giải:

Chú ý:

(displaystyle fracAB) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle B e 0).

(displaystyle sqrt A ) khẳng định khi và chỉ còn khi (displaystyle A ge 0)

(displaystyle log _ax) xác minh khi còn chỉ khi (displaystyle x>0)

(displaystyle frac1sqrt A ) xác minh khi và chỉ còn khi (displaystyle A>0).

Lời giải đưa ra tiết:

Xét hàm số: (y = sqrt 25^x - 5^x )

Hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi:

(25^x- m 5^x ge m 0 m Leftrightarrow m 5^2x ge m 5^x) (⇔ 2x ≥ x⇔ x ≥ 0)

Vậy tập xác minh của hàm số đã đến là: (D=<0, +∞)).

Xem thêm: Văn Mẫu Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Bạn Thân,, Người Ấy (Bạn, Thầy, Người Thân,

romanhords.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 17 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.