Để củng chũm về định nghĩa và kỹ năng và kiến thức về số lượng giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số cùng hàm số liên tục, romanhords.com xin share với chúng ta bài: Ôn tập chương 4 thuộc phần đại số và giải tích lớp 11. Với triết lý và các bài tập có giải thuật chi tiết, hi vọng rằng đây đang là tài liệu hữu dụng giúp các bạn học tập xuất sắc hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Giới hạn của hàng số => xem đưa ra tiết

2. Số lượng giới hạn của hàm số => xem đưa ra tiết

3. Hàm số thường xuyên => xem đưa ra tiết


Câu 1: trang 141 sgk toán Đại số với giải tích 11

Hãy lập bảng liệt kê những giới hạn quan trọng đặc biệt của dãy số và những giới hạn đặc biệt của hàm số


Câu 2: trang 141 sgk toán Đại số với giải tích 11

Cho hai dãy số ((u_n)) với ((v_n)). Biết (|u_n– 2| ≤ v_n) với phần lớn (n) và (lim v_n=0).

Bạn đang xem: Toán 11 chương 4 bài 1

Có tóm lại gì về số lượng giới hạn của dãy số ((u_n))?


Câu 3: trang 141 sgk toán Đại số và giải tích 11

Tên của một học sinh được mã hóa vì chưng số 1530. Hiểu được mỗi chữ số trong số này là quý giá của một trong số biểu thức (A, H, N, O) với:

(A = lim 3n - 1 over n + 2)

(H = lim (sqrt n^2 + 2n - n))

(N = lim sqrt n - 2 over 3n + 7)

 (O = lim 3^n - 5.4^n over 1 - 4n)

Hãy cho biết thêm tên của học viên này, bằng cách thay những chữ số trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng


Câu 4: trang 142 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

a) có nhận xét gì về công bội của những cấp số nhân lùi vô hạn.

b) đến ví dụ về cấp cho số nhân lùi vô hạn gồm công bội là số âm và một cung cấp số nhân lùi vô hạn bao gồm công bội là số dương và tính tổng của mỗi cấp cho số nhân đó.

Xem thêm: Web Game Nhảy Touch Game Nhảy Cực Chất, Touch Game Nhảy Cực Chất


Câu 5: trang 142 sgk toán Đại số với giải tích 11

Tính những giới hạn sau

a. (mathop lim limits_x o 2 x + 3 over x^2 + x + 4)

b. (mathop lim limits_x o - 3 x^2 + 5x + 6 over x^2 + 3x)

c. (mathop lim limits_x o 4^ - 2x - 5 over x - 4)

d. (mathop lim limits_x o + infty ( - x^3 + x^2 - 2x + 1))

e. (mathop lim limits_x o - infty x + 3 over 3x - 1)

f. (mathop lim limits_x o - infty sqrt x^2 - 2x + 4 - x over 3x - 1)


=> Xem trả lời giải

Câu 6: trang 142 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Cho nhì hàm số (f(x) = 1 - x^2 over x^2) cùng (g(x) = x^3 + x^2 + 1 over x^2)

a) Tính (mathop lim limits_x o 0 f(x);mathop lim limits_x o 0 g(x);mathop lim limits_x o + infty f(x);mathop lim limits_x o + infty g(x))

b) Hai đường cong sau đây (h.60) là đồ vật thị của nhì hàm số sẽ cho. Từ kết quả câu a), hãy khẳng định xem đường cong làm sao là thiết bị thị của mỗi hàm số đó.

*

Hình 60 a

*

Hình 60 b


=> Xem trả lời giải

Câu 7: trang 143 sgk toán Đại số với giải tích 11

Xét tính liên tiếp trên R của hàm số:

(g(x) = left{ matrixx^2 - x - 2 over x - 2(x > 2) hfill cr 5 - x(x le 2) hfill cr ight.)


=> Xem lý giải giải

Câu 8: trang 143 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Chứng minh rằng phương trình (x^5– 3x^4+ 5x – 2 = 0) có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng ((-2, 5))


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 9: trang 143 sgk toán Đại số cùng giải tích 11

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Một dãy số có số lượng giới hạn thì luôn luôn luôn tăng hoặc luôn luôn luôn giảm

B. Trường hợp ((u_n)) là hàng số tăng thì (lim u_n= + ∞)

C. Nếu như (lim u_n= + ∞) và (lim v_n= + ∞) thì (lim (u_n– v_n) = 0)

D. Trường hợp (u_n= a^n) với (-1=> Xem khuyên bảo giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem trả lời giải

=> Xem gợi ý giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem lý giải giải

=> Xem lý giải giải
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Đại số với giải tích lớp 11
Hình học tập lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Vật lí 11
Giải sgk sinh học tập 11
Giải sgk lịch sử 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11

Trắc nghiệm lớp 11


Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm đồ vật lý 11
Trắc nghiệm hóa học 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm giờ Anh 11

Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 11


Văn mẫu 11
Tập bạn dạng đồ địa lí 11
Giải bài bác 3: một vài phương trình lượng giác thường xuyên gặp
Giải bài: Ôn tập chương I
Giải bài 1: phép tắc đếm
Giải bài bác 2 : hoán vị Chỉnh thích hợp Tổ hợp

Giải bài bác 3: Nhị thức Niu tơn
Giải bài 4: Phép thử và đổi mới cố
Giải bài 5: phần trăm của đổi thay cố
Giải bài: Ôn tập chương II
Giải bài bác 1: cách thức quy nạp toán học
Giải bài xích 2: dãy số

Giải bài xích 3: cấp cho số cộng
Giải bài xích 4: cấp số nhân
Giải bài bác Ôn tập chương 3
Giải bài 1: giới hạn của dãy số
Giải bài 2: số lượng giới hạn của hàm số

Giải bài bác 3: Hàm số liên tục
Giải bài bác Ôn tập chương 4
Giải bài xích 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm
Giải bài bác 2: nguyên tắc tính đạo hàm

Giải bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
Giải bài 4: Vi phân
Giải bài xích 5: Đạo hàm cấp cho hai
Giải bài xích Ôn tập chương 5
Phần câu hỏi Ôn tập cuối năm
Phần bài tập Ôn tập cuối năm*Liên hệ | tuyển Dụng
Facebook| Youtube