Đặt (I= lim dfrac6n - 13n + 2 ) (= lim dfracnleft( 6 - dfrac1n ight)nleft( 3 + dfrac2n ight))( = lim dfrac6 - dfrac1n3 + dfrac2n )

Vì lúc (n o infty ) thì (lim left( dfrac1n ight)=0) đề xuất (lim left( 6 - dfrac1n ight)=6) cùng (lim left( 3 + dfrac2n ight) = 3)

Do kia ( I= dfraclim left(6 - dfrac1n ight) lim left(3 + dfrac2n ight) ) (= dfrac6 3 = 2)
Bạn đang xem: Toán 11 bài 3 trang 121

LG b

(lim dfrac3n^2+n-52n^2+1)

Lời giải chi tiết:

Đặt (I = lim dfrac3n^2 + n - 52n^2 + 1 ) (= lim dfracn^2left( 3 + dfrac1n - dfrac5n^2 ight)n^2left( 2 + dfrac1n^2 ight) ) (= lim dfrac3 + dfrac1n - dfrac5n^22 + dfrac1n^2 )

Vì khi (n o infty ) thì (lim left( dfrac1n ight)=0) nên (= lim left( 3 + dfrac1n - dfrac5n^2 ight) = 3) và (lim left( 2 + frac1n^2 ight) = 2 m )

Do đó (I = dfrac32 )


LG c

(lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n);

Phương pháp giải:

Chia cả tử với mẫu mang đến (4^n) cùng sử dụng giới hạn (lim q^n = 0left( {left| q ight|

Lời giải đưa ra tiết:

Chia cả tử và mẫu mã của phân thức mang lại (4^n) ta được:

(lim dfrac3^n+5.4^n4^n+2^n) (= lim dfracleft( 3 over 4 ight)^n+51+left( 1 over 2 ight)^n) (=dfrac0+51+0=dfrac51) (= 5).


LG d

(limdfracsqrt9n^2-n+14n -2)

Lời giải đưa ra tiết:

(lim dfracsqrt9n^2-n+14n -2) = (lim dfracsqrtn^2left( 9 - 1 over n + 1 over n^2 ight)n(4-dfrac2n))= (lim dfracsqrt9-dfrac1n+dfrac1n^24-dfrac2n) =(dfracsqrt94)= (dfrac34).

 romanhords.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 94 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 142, Câu 1, 2, 3 Trang 68, 69 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 2

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.