Chương I: Hàm số lượng Giác cùng Phương Trình Lượng Giác – Đại Số và Giải Tích Lớp 11

Giải bài Tập SGK: bài xích 1 Hàm con số Giác

Bài Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số và Giải Tích Lớp 11

Hãy khẳng định các giá trị của x bên trên đoạn ()(<-π; frac3π2>) nhằm hàm số y = tanx

a) thừa nhận giá trị bởi 0

b) dấn giá trị bởi 1

c) Nhận cực hiếm dương

d) Nhận quý giá âm.

Lời Giải bài xích Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích 11

Câu a: y = tung x thừa nhận giá trị bởi 0

=> tanx = 0

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>) đề nghị ta có:

x = -π => tan(-π) = 0 (thỏa)

(x = ± fracπ2 => tan(±fracπ2) không xác định

x = 0 => tan(0) = 0 (thỏa)

x = π => tan(π) = 0 (thỏa)

(x = frac3π2 => tan)frac3π2) ko xác định

Vây x nhận những giá trị -π; 0; π

Câu b: y = tanx nhân giá chỉ trị bởi 1

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>)

Chọn (k = 0 => x = fracπ4) (thỏa)

(k = 1 => x = frac5π4) (thỏa)

(k = -1 => x = -frac3π4) (thỏa)

(k = 2 => x = frac9π4∉ <-π; frac3π4>)

(k = -2 => x = -frac7π4 ∉ <-π; frac3π4>)

Vậy x nhận quý hiếm (-frac3π4;fracπ4;frac5π4)

Câu c: Hàm số y = tanx tuần hoàn với chu kỳ π

TXĐL D = (R fracπ2 + kπ, k∈ℤ)

Đồ thị hàm số y – tanx

*

Dựa vào độ thị ta thấy trên đoạn (<-π; frac-3π2>), hàm số y = tanx

nhận giá trị dương những khoảng (<-π;-fracπ2>, (0;fracπ2), (π;frac3π2))

Câu d: Từ trang bị thị trên, hàm số y = tanx nhận cực hiếm âm trên các khoảng

((-fracπ2;0) cùng (fracπ2;π))

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1 trang 17 sgk đại số và giải tích 11 bài bác 1 hàm số lượng giác chương 1. Bài yêu mong tì cực hiếm x bên trên đoạn. Nếu chúng ta có cách giải khác vui lòng bình luận dưới phía trên nhé.


Các bạn đang xem bài bác Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11 thuộc bài bác 1: Hàm số lượng Giác tại Đại Số cùng Giải Tích Lớp 11 môn Toán học Lớp 11 của romanhords.com. Hãy nhấn Đăng ký Nhận Tin Của trang web Để cập nhật Những thông tin Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.