Tập hợp là 1 trong những khái niệm các em đang được khám phá ở công tác Toán 6. Chương trình Đại số 10, tiếp tục kế thừa và reviews đến các em thêm hồ hết khái niệm, dạng bài bác tập mới. Xin mời những em cùng tò mò nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 2


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách khẳng định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bởi nhau

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài bác tập SGK và Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập hòa hợp là có mang cơ phiên bản của toán học, không khái niệm .Tập phù hợp thường được kí hiệu bằng các chữ loại in hoa như: A, B, C, D, .... Các thành phần của tập hợp để trong cặp dấu .Để chỉ phần tử a thuộc tập hòa hợp A ta viết (a in A,) trái lại ta viết (a otin A.)Tập hợp không chứa thành phần nào điện thoại tư vấn là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các bộ phận : mỗi bộ phận liệt kê một lần, thân các bộ phận có vệt phẩy hoặc có thể dấu chấm phẩy chống cách. Nếu số lượng phần tử nhiều rất có thể dùng dấu bố chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp, tính chất này được viết sau lốt gạch đứng.

Ví dụ:

A = (x in mathbbN)


Nếu tập A là bé của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có ít nhất 2 tập bé là (emptyset ) cùng A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với tất cả A.

Xem thêm: Đề Thi Môn Lịch Sử Lớp 6 Học Kì 2 Lớp 6 Môn Lịch Sử Năm 2020

Nếu (A subset B) cùng (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) hay (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu đồ dùng Ven

*

Ta gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho các tập hòa hợp sau:

a) Tập vừa lòng A là các nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các thành phần của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp bé của tập vừa lòng (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A bao gồm 8 tập hợp bé là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các đặc thù đặc trưng của những tập hòa hợp sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left n in mathbbN,2 le n le 7 ight.)