Vị trí của Tính tự – Danh từ bỏ – Trạng từxuất hiện khôn xiết nhiềutrongbài thi TOEIC. Hôm nay romanhords.com muốnchia sẻđếncácbạn ngôn từ này nhằm các chúng ta cũng có thể tự tin ôn luyện giờ đồng hồ Anh tác dụng nhé!
Bạn đang xem: Tính từ đứng trước hay sau danh từ

I. Vị trí của Tính trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

ADJECTIVEADVERB
1. Đứng sau hễ từ to lớn beEx: My job is so boring2. Đứng sau một trong những động từ cố định khác(chủ điểm khôn xiết quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx:As the movie went on, it became more & more excitingYour friend seems very nice- She is getting angryYou look so tired!He remained silent for a while3. Đứng trước danh từEx: She is a famous businesswoman1. Đứng sau động từ thườngEx: Tom wrotethe memorandum carelessly2. Đứng trước tính từEx: It’s a reasonably cheap restaurant, và the food was extremely good.- She is singing loudly3. Đứng trước trạng trường đoản cú khácEx:Maria learns languages terribly quicklyHe fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, té nghĩa cho tất cả câuEx: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

*
*
*
*
Vị trí của trạng tự trong giờ Anh
Trước động từ thường: (nhất làmột sốtrạng từ bỏ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom…)

VD: They often get up at 6am

Giữa trợ động từ và cồn từ thường

VD: I have + recently + finished my homework

Sau hễ từ tobe/seem/feel/look … với trước tính từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj

VD: She is very nice

Đứng sau “Too”: V(thường) + Too + adv

VD: The teacher speaks lớn quickly

Đứng trước “enough”: V(thường) + too + adv

VD: The teacher speaks slowly enough for us khổng lồ understand

Ởdướicấu trúc so…that: V(thường) + so + adv + that

VD: Jack drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu

VD: He doctor told me lớn breathe in slowly

Thường đứng một mìnhtạiđầu câu bửa nghĩa cho cả câu

VD: Unfortunately,thengân hàngwas closed by the time I got here

Trên phía trên là cục bộ những share của romanhords.com về Vị trí của Tính từ – Danh trường đoản cú – Trạng tự trong giờ Anh. ước ao rằng bài viết sẽ góp ích mang đến bạn.

Xem thêm: Boq Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Thuật Ngữ Bill Of Quantities Dự Toán Và Đấu Thầu Boq

Chúc bạn thành công.