Excel cho romanhords.com 365 Excel đến romanhords.com 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PI vào romanhords.com Excel.

Bạn đang xem: Tính pi

Mô tả

Trả về số 3,14159265358979, là số pi hằng số toán học, với độ chính xác đến 15 chữ số.

Cú pháp

PI()

Cú pháp hàm PI không tồn tại đối số nào:

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhận F2 và kế tiếp nhấn Enter. Nếu như cần, bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Bán kính

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PI()

Trả về số pi.

3,141592654

=PI()/2

Trả về số pi phân chia cho 2.

Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác Đầy Đủ

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Diện tích hình tròn trụ có bán kính được bộc lộ tại A3.

28,27433388


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia romanhords.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
romanhords.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © romanhords.com 2022