Công thức tính diện tích lục giác mọi là ()(S = frac3sqrt3 × a^22), và bí quyết tính chu vi lục giác đa số là (P = 6 × a). Giờ đây, giải pháp tính diện tích s và chu vi lục giác số đông online cùng với bảng tính trực tuyến của romanhords.com đơn giản dễ dàng và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Tính diện tích lục giác đều


Một hình lục giác hoặc hình sáu cạnh hoặc Hexagon /hɛksaˈgoːn/ (tiếng Hy Lạp ἑξα, héxa, “sáu” với γονία, gonía, “góc”) là 1 trong những đa giác, một kiểu dáng trong hình học tập phẳng, bao hàm sáu góc và sáu cạnh.

Nếu sáu cạnh có chiều dài bởi nhau, nó được gọi là một trong những hình lục giác sáu cạnh đều. Chỉ khi toàn bộ các góc tất cả cùng kích thước, và những cạnh bởi nhau, new gọi là lục giác đều. Một hình khối với hai đáy hình lục giác gọi là lục lăng.

*

Công Thức Tính

(S = frac3.sqrt32a^2)

(P = 6.a)

(R = a)

(r = fraca.sqrt32)

Trong đó:

P: chu viS: diện tíchR: bán kính Kr: bán kính kS’: tâma: các cạnhK: đường tròn nước ngoài tiếpk: đường tròn nội tiếp

Dấu Hiệu nhận biết Lục Giác Đều

– các cạnh cân nhau và những góc ngơi nghỉ đỉnh bởi nhau.

– trọng tâm của đường tròn nước ngoài (và nội) tiếp là trung tâm đối xứng xoay (tỏa tròn).

– toàn bô đo những góc sinh sống đỉnh là: ((n.180^0 – 360^0) = 180^0.(n – 2)), cơ mà n là số cạnh của đa giác đều. Vậy độ phệ của góc làm việc đỉnh là: (180^0.fracn – 2n).

– call R và r là nửa đường kính của đường tròn ngoại cùng nội tiếp của đa giác đều, gọi cạnh của đa giác phần đông là a, thì ta có:(a = 2.R.sin(frac360^02.n) = 2.r.tan(frac360^02.n))

– các cạnh của nó dài đúng bằng bán kính đường tròn nước ngoài tiếp.

– trường hợp nối chổ chính giữa đường tròn ngoại (và nội) tiếp với những đỉnh của lục giác thì ta sẽ có được 6 tam giác đều.

Cách Vẽ Một Lục Giác Đều bằng Thước với Compa

Có rất nhiều cách để vẻ hình lục giác đều, chúng ta cũng có thể tham khảo những cách sau đây:

*

Cách 1: Ta vẽ mặt đường tròn, trong hình trụ vẽ 2 lần bán kính lấy nhị điểm của đường kính nằm trê tuyến phố tròn vẽ hai cung có nửa đường kính bằng bán kính hình tròn lúc đầu các điểm giao nhau của các hình tròn và nhị đầu của 2 lần bán kính là sáu điểm của hình lục giác đều.

Cách 2: chúng ta cũng có thể vẽ lục giác phần đông với độ nhiều năm cạnh cho trước như sau: mang số đo độ lâu năm của cạnh lục giác đa số làm nửa đường kính để vẽ một con đường tròn tiếp đến đặt tiếp tục các dây cung lâu năm bằng nửa đường kính đó phát xuất tròn vừa vẽ được (Đặt được sáu dây cung cân nhau liên tiếp), những mút thông thường của hai dây tiếp tục lần lượt đó là các đỉnh của lục giác đều có độ dài cạnh mang đến trước.

Cách 3: bạn hãy vẽ ra một tam giác rất nhiều rồi tiếp đến vẽ mang lại nó một đường tròn nước ngoài tiếp xuất phát từ một đỉnh của tam giác kéo dãn dài qua chổ chính giữa đường tròn giảm đường tròn trên một điểm nữa (điểm A). Trường đoản cú điểm A này vẽ một tam giác đều sở hữu đường cao là đường kéo dãn dài qua trung tâm hồi nãy.

Cách 4: bạn vẽ một đường tròn (C) nửa đường kính bất kì, đặt chổ chính giữa compa nằm trê tuyến phố tròn (C), quay những dg tròn đồng trung khu với (C) cắt (C) tại những điểm là đỉnh lục giác nên tìm. Trọng điểm của con đường tròn sau là giao điểm của con đường tròn trước cùng với (C).

Công Thức Tính Chu Vi Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

– Chu vi hình lục giác: bằng tổng chiều dài của sáu cạnh.

(P = a + b + c + d + e + f)

– Chu vi lục giác đều: bởi chiều nhiều năm của một cạnh nhân 6.

(P = 6 × a)

Trong đó:

P: là chu vi.

a, b, c, d, e, f: là chiều dài của những cạnh.

Công Thức Tính diện tích Hình Lục Giác, Lục Giác Đều

Công thức tính diện tích s hình lục giác thường: mong tính diện tích s của hình lục giác thường, ta có thể chia hình lục giác thành 4 hình tam giác, tính tổng diện tích của những tam giác đó là tìm ra diện tích s của hình lục giác.

Công thức tính diện tích lục giác đều:

(S = frac3sqrt3 × a^22)

Trong đó:

S: là kí hiệu diện tích.

a: là độ nhiều năm cạnh của lục giác.

Cách Tính diện tích Hình Lục Giác Đều

– Trường đúng theo đề bài xích cho sẵn độ lâu năm một cạnh: cùng với trường vừa lòng này bạn chỉ việc thay số mà lại đề bài bác đã mang đến vào cách làm tính diện tích sẽ tạo ra kết quả.

Xem thêm: Muốn Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật, Diện Tích Hình Chữ Nhật, Cách Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– trường hợp xác minh độ dài qua chu vi (P): xác minh độ dài bằng công thức tính chu vi (P = 6 × a ⇒ a = fracP6) nhằm tìm cạnh của một hình lục giác rất nhiều bất kỳ. Sau khi khẳng định được chiều lâu năm của cạnh bạn chỉ việc thay số vào cách làm tính diện tích lục giác đều.