2 công thức tính diện tích s hình chữ nhật2.4 một số trong những Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài bác tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường bảo phủ hình, cũng chính là đường bao quanh toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình chữ nhật lớp 4


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này vận dụng mối đối sánh tương quan giữa hai cách làm tính diện tích s hình chữ nhật cùng chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và các loại trừ, ta có các cặp số chiều dài với chiều rộng lớn sau hoàn toàn có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cùng lại phù hợp nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài với chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta có tổng của chiều rộng cùng chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN kết quả của số đo chiều rộng và chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, từ (1) ta thấy tổng số đo của chiều rộng với chiều nhiều năm là 29 m, đem so sánh với kết quả cặp số đo chiều rộng với chiều lâu năm ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 thỏa mãn nhu cầu yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều lâu năm là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng lớn là a; số đo chiều nhiều năm là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi vẫn là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tìm chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn phần đông là phần lớn số từ nhiện.

Bài giải:

Chiều nhiều năm gấp 5 lần chiều rộng lớn nên có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng lớn của mảnh vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều nhiều năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều lâu năm thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 14 m. Trường hợp chiều rộng tăng 2 m, chiều dài bớt 3m thì mảnh đất đó biến hóa hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu giảm một cạnh hình vuông đi 4 centimet thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều lâu năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật với một hình vuông vắn có chu vi đều bằng nhau và bởi 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng một nửa chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật gồm chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật đó. Biết chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật gồm hai lần chiều rộng hèn chiều lâu năm 6cm, cơ mà chiều lâu năm lại nhát năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng yếu chiều nhiều năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Game Bộ Đội Cho Android, Game Máy, Game Bộ Đội 2, Game Bộ Đội Đi Cảnh

b. Hãy chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng hình chữ nhật ban sơ và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 70 cm, được phân thành hai phần bởi vì một đoạn thẳng tuy vậy song cùng với chiều rộng làm sao để cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần máy hai là hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?