Trong bài bác trước chúng ta đã biết sắt gồm vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống và cung ứng vậy các hợp hóa học của sắt như sắt 2, fe 3, oxit sắt từ và những hợp hóa học của sắt có đặc điểm hoá học cùng vai trò gì?


Bài viết này bọn họ cùng tìm hiểu về đặc thù hoá học và đặc điểm vật lý của những hợp chất của sắt 2 và sắt 3 oxit, oxit fe từ Fe3O4, làm sao để điều chế các một số trong những hợp chất của sắt.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học đặc trưng của sắt là


I. Hợp chất của sắt II - sắt (II)

- trong các phản ứng hoá học tập ion Fe2+ dễ nhường 1e để biến chuyển ion Fe3+

 Fe2+ + 1e → Fe3+

- Như vậy tính chất đặc trưng của hợp chất sắt 2 - sắt (II) là tính khử 

1. đặc điểm hoá học của sắt (II) oxit - FeO

- Là hóa học rắn, đen, ko tan trong nước.

- đặc điểm hoá học:

+ FeO là oxit bazơ:

- FeO tác dụng với axit HCl: fe + HCl

 FeO + 2HCl → FeCl2 + H2↑

- FeO công dụng với axit H2SO4: sắt + H2SO4

 FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

+ FeO là hóa học oxi hóa khi tác dụng với những chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:

- FeO tính năng với H2: FeO + H2

 FeO + H2  Fe + H2O

- FeO tính năng với CO: FeO + CO

 FeO + CO  fe + CO2

 3FeO + 2Al  Al2O3 + 3Fe

+ FeO là chất khử khi tính năng với các chất bao gồm tính lão hóa mạnh:

- FeO tác dụng với O2: FeO + O2 

 FeO + O2 → 2Fe2O3

- FeO tính năng với axit HNO3: FeO + HNO3

 3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

- Điều chế FeO:

 FeCO3  FeO + CO2 (nung vào điều kiện không có không khí)

 Fe(OH)2  FeO + H2O (nung trong điều kiện không tồn tại không khí)

2. Oxit fe từ Fe3O4 (FeO.Fe2O3)

- Là chất rắn, đen, không tan trong nước và tất cả từ tính.

- đặc điểm hoá học:

+ Fe3O4 là oxit bazơ:

Fe3O4 tác dụng với axit HCl: Fe3O4 + HCl

 Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 tác dụng cùng với axit HCl: Fe3O4 + H2SO4

 Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Fe3O4 là hóa học khử: Fe3O4 + HNO3

 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

+ Fe3O4 là chất oxi hóa:

Fe3O4 tác dụng với H2: Fe3O4 + H2

 Fe3O4 + 4H2  3Fe + 4H2O

Fe3O4 tác dụng với CO: Fe3O4 + CO

 Fe3O4 + 4CO  3Fe + 4CO2

Fe3O4 tác dụng với Al: Fe3O4 + Al

 3Fe3O4 + 8Al  4Al2O3 + 9Fe

- Điều chế: yếu tố quặng manhetit

 3Fe + 2O2  Fe3O4

 3Fe + 4H2O nFe = nH2 = 0,2 (mol)

⇒ Vậy thể tích khí VH2=0,2.22,4=4,48">VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 (lít)

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 12: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời hạn lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt thâm nhập phản ứng là:

A. 1,9990 gam. B. 1,9999 gam.

C. 0,3999 gam. D. 2,1000 gam.

* giải thuật bài 3 trang 145 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 1,9999 gam.

- Phương trình bội nghịch ứng:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 x mol x mol

- Dùng phương thức tăng bớt khối lượng

⇒ ∆mtăng = mCu – mFe pư

⇔ (4,2875 - 4) = 64x – 56x

=> 8x = 0,2856 

=> x = 0,0357125 (mol)

- Theo PTPƯ thì cứ 56 gam sắt phản ứng chế tạo ra 64 gam Cu ⇒ khối lượng tăng : 64 – 56 = 8 (gam).

- Theo bài xích ra, đề nghị x gam Fe cân nặng tăng : 4,2857 – 4 = 0,2857(gam).

=>8x = 56 . 0,2857

=>x = 1,9999.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 12: Hỗn hòa hợp A có FeO, Fe3O4, Fe2O3. Trong tất cả hổn hợp A, mỗi oxit đều phải có 0,5 mol. Cân nặng của các thành phần hỗn hợp A là:

A. 231 gam. B. 232 gam.

C. 233 gam. D. 234 gam.

* lời giải bài 4 trang 145 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. 232 gam.

Xem thêm: Cách Bấm Giai Thừa Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus, Cách Bấm Giai Thừa Trên Máy Tính Fx 580

- Có thể coi 0,5 mol FeO với 0,5 mol Fe2O3 là 0,5 mol Fe3O4 . Vậy cả láo lếu hợp có một mol Fe3O4 nên có cân nặng là 232g.