Tính hóa học hóa học thông thường của kim loại gồm: tác dụng với phi kim, chức năng với axit, tính năng với muối.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:


*
*
*
*
*
*
*
*

Kim loại nhôm bị hòa tan bởi vì H2SO4loãng, thu được muối sunfat cùng khí hiđro. Phản bội ứng tế bào tả hiện tượng trên là


Một bạn học sinh đã đổ nhầm hỗn hợp sắt (II) sunfat vào lọ đựng sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để chiếm được dung dịch cất duy tuyệt nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng sắt kẽm kim loại nào ?


Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R thành oxit yêu cầu dùng một lượng oxi bởi 40% lượng kim loại đã dùng. R là sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây ?


Hòa tan hoàn toàn 18 gam một sắt kẽm kim loại M yêu cầu dùng 800 ml hỗn hợp HCl 2,5M. Sắt kẽm kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I mang đến III).


Đốt cháy trọn vẹn 9,6 gam một kim loại M (chưa rõ hóa trị) vào bình cất khí clo nguyên chất. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, để nguội thì nhận được 20,25 gam muối bột clorua. Sắt kẽm kim loại M là


Cho 1,3 gam kẽm làm phản ứng với 14,7 gam hỗn hợp H2SO420%. Khi phản ứng kết thúc trọng lượng khí thoát ra là:


Hòa chảy 2,7 gam sắt kẽm kim loại A bởi dung dịch H2SO4loãng dư. Sau bội phản ứng nhận được 3,36 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là:


Cho 1,08 gam sắt kẽm kim loại R vào hỗn hợp H2SO4loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Sắt kẽm kim loại R là:


Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ bội phản ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn = 65)


Cho hỗn hợp bột gồm: Al, Fe, Mg cùng Cu vào dung dịch HCl dư, sau bội phản ứng thu được hóa học rắn T không tan. Vậy T là:


Nhúng một thanh fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời hạn thấy trọng lượng chất rắn tăng 1,6 gam. Số mol CuSO4 đã tham gia phản bội ứng là:


Hòa tan trọn vẹn một kim loại R bao gồm hóa trị II bởi dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) vừa đủ, sau phản bội ứng thu được dung dịch X đựng muối Y cùng với nồng độ tỷ lệ là 14,394%. Kim loại R là:


Cho những phương trình chất hóa học sau:

(1) Cu + Fe(NO3)2 → fe + Cu(NO3)2.

(2) Al + FeSO4 → sắt + Al2(SO4)3

(3) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

(4) ba + Na2SO4 + 2H2O → BaSO4 + 2NaOH + H2.

Số phương trình hóa học viết chưa đúng là


Nung láo lếu hợp gồm 5,6 gam sắt cùng 1,6 gam sulfur trong điều kiện không tồn tại không khí. Sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Mang lại dung dịch HCl 0,5M bội phản ứng vừa đủ với hóa học rắn A thu được tất cả hổn hợp khí B. Thể tích hỗn hợp HCl 0,5M đã cần sử dụng là


Hòa chảy 2,8 gam một sắt kẽm kim loại R gồm hóa trị II bằng một láo lếu hợp tất cả 80 ml dung dịch H2SO4 0,5M với 200 ml hỗn hợp HCl 0,2M thu được hỗn hợp A và V lít khí H2(ở đktc). Để trung hòa - nhân chính dung dịch A thì cần 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Tuyên bố nào dưới đây về việc trên là chưa đúng?


Có các phản ứng sau:

a. HCl + (A) → MgCl2 + H2 b. AgNO3 + (B) → Cu(NO3)2 + Ag

c. S + (C) → K2S d. (D) + Cl2 → ZnCl2

(A), (B), (C), (D) thứu tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 1,35g nhôm vào oxi. .Khối lượng nhôm oxit chế tác thành và khối lượng oxi đã tham gia làm phản ứng là:


Cho một lượng Fe chức năng với 100 ml dung dịch H2SO4 aM loãng, vừa đủ. Sau phản nghịch ứng thu được dung dịch chứa 22,8 gam muối sunfat với V lít khí H2 ở đktc. Giá trị của a cùng V theo lần lượt là?


Đốt cháy hoàn toàn cùng một khối lượng các sắt kẽm kim loại sau: Al, Mg, Zn, Cu ; sắt kẽm kim loại nào bắt buộc dùng số mol khí O2 lớn nhất?


Cho các kim loại sau: Fe, Ag, Hg, Zn. Số kim loại có thể dùng nhằm điều chế Cu bởi phản ứng với dung dịch CuSO4 là?


Cho sơ đồ vật phản ứng sau (với R là kim loại):

R (xrightarrow + ZnSO_4)X.

R (xrightarrow + O_2,t^o)A (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R hoàn toàn có thể là sắt kẽm kim loại nào trong số kim loại sau: Cu, Fe, Mg, Ag?


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) cho Na chức năng với dung dịch CuCl2 dư.

(b) Cho hỗn hợp Fe với Ag tác dụng với hỗn hợp CuSO4 dư.

(c) mang đến Zn tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư.

(d) Cho tất cả hổn hợp Fe, Mg tác dụng với dung dịch CuSO4 dư.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Bài 159: Ôn Tập Về Phân Số Lớp 4, 5 Trang 166, 167 Sgk Toán 4

Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được chất rắn chứa 1 sắt kẽm kim loại là?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.