Với bài học kinh nghiệm này bọn họ sẽ cùng làm cho quen và khám phá về một trong những bài toán liên quan đếnTính chất đường phân giác của tam giác


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Định lí

1.2. Một số trong những ví dụ

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 3 Chương 3 Hình học tập 8

3.1 Trắc nghiệm vềTính chất đường phân giác của tam giác

3.2. Bài xích tập SGK vềTính chất đường phân giác của tam giác

4. Hỏi đáp bài xích 3 Chương 3 Hình học tập 8


* Đường phân giác trong của một tam giác chia cạnh đối diện thành nhì đoạn thẳng tỉ lệ với nhị cạnh kề với hai đoạn ấy.

Bạn đang xem: Tính chất đường phân giác trong tam giác

* Đường phân giác bên cạnh tại một đỉnh của tam giác phân chia cạnh đối lập thành nhị đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề với nhì đoạn trực tiếp ấy.

(eginarraylfracDBDC = fracABAC\fracEBEC = fracABACendarray)

*

Như vậy, chân các đường phân giác trong với phân giác kế bên của một góc tại một đỉnh của tam giác là những điểm chia trong cùng chia ko kể cạnh đối lập theo tỉ số bằng tỉ số của hai cạnh bên tương ứng.

(fracDBDC = fracEBEC = fracABAC.)


1.2. Một số trong những ví dụ


Ví dụ 1: mang lại tam giác ABC cùng với AB = c, AC = b, BC = a. Kẻ tia phân giác AD của góc A.

1. Tính độ dài các đoạn thẳng BD, CD.

2. Đường thẳng song song cùng với AC, kẻ trường đoản cú D, cắt cạnh AB trên điểm E. Tính BE, AE cùng DE.

Giải

1. Ta có, theo định lí về tính chất của mặt đường phân giác:

(fracDBDC = fracABAC Rightarrow fracDBDC = fraccb Rightarrow fracDBDB + DC = fraccb + c)

( Rightarrow fracDBBC = fraccb + c Rightarrow DB = fracacb + c.)

Tương tự, ta có: (DC = fracabb + c)

*

2. DE // AC đến ta:

(fracBEBA = fracBDBC Rightarrow fracBEc = fraccb + c)

( Rightarrow BE = fracc^2b + c)

Tương tự, ta có: (AE = fracbcb + c)

AD là phân giác góc A: (widehat A_1 = widehat A_2)

DE//AC: (widehat D = widehat A_1)

( Rightarrow Delta AED) cân nặng tại E mang lại ta (DE = AE = fracbcb + c)

Ví dụ 2: cho tam giác ABC, kẻ tia phân giác AD. Bên trên tia đối của tia BA, mang điểm E làm sao để cho BE = BD với trên tia đối của tia CA, mang điểm F sao cho CF = CD.

1. Chứng tỏ EF // BC.

2. Chứng tỏ ED là phân giác của góc BEF cùng FD là phân giác của góc CFE.

Giải

*

1. AD là phân giác của góc A nên:

() (fracBDCD = fracABAC)

Theo đưa thiết, BE = BD cùng CF = CD phải ta được:

(fracEBFC = fracABAC Rightarrow fracEBAB = fracFCAC)

Theo định lí Talet, ta suy ra EF // BC.

2. (Delta DBE) cân nặng ( Rightarrow widehat E_1 = widehat D_1)

( mEF//BC Rightarrow widehat D_1 = widehat E_2 Rightarrow widehat E_1 = widehat E_2)

( Rightarrow ED) là tia phân giác của góc BEF.

Trường hợp còn lại, chứng tỏ tương trường đoản cú (hoặc có thể nhận xét, D là giao điểm của các đường phân giác trong của tam giác AEF).

Ví dụ 3: mang lại tam giác ABC và một điểm D ở trong cạnh BC, biết (fracDBDC = fracABAC.) chứng minh AD là phân giác của góc A.

Giải

*

Kẻ phân giác AD’ của góc A. Theo định lí về tính chất của tam giác, ta có:

(fracD"BD"C = fracABAC)

Giả thiết đến (fracDBDC = fracABAC)

Vậy (fracD"BD"C = fracDBDC Rightarrow fracD"BD"C + D"B = fracDBDB + DC Rightarrow fracD"BBC = fracDBBC)

( Rightarrow D"B = DB.)

Vậy điểm D trùng với D’ giỏi AD là phân giác của góc A.


Bài 1:Cho hình thoi ABCD. Bên trên tia đối của tia CD, mang một điểm E, hotline F là giao điểm của AE cùng cạnh BC. Đường thẳng tuy vậy song cùng với AB kẻ qua F, giảm đoạn thẳng BE trên điểm P. Chứng minh CP là phân giác của góc BCE.

Giải

*

(AB//DE Rightarrow fracBFFC = fracABCE)

Mà AB = BC nên (fracBFFC = fracBCCE,,,,(1))

FP // CE ( Rightarrow fracBFFC = fracPBPE,,,,,(2))

Từ (1) và (2) suy ra (fracPBPE = fracCBCE Rightarrow ) CP là tia phân giác góc BCE.

Bài 2:Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của góc A cắt đường chéo BD trên E với phân giác của góc B cắt đường chéo cánh AC tại F. Minh chứng EF // AB.

Giải

*

Ta có (fracEDEB = fracEDAB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(1))

(fracFCFA = fracBCAB = fracADAB,,,,,,,,,(2))

Từ (1) cùng (2) suy ra (fracEDEB = fracFCFA)

Gọi O là giao điểm của hai tuyến đường chéo, ta có:

(fracEDEB = fracFCFA Rightarrow fracEDEB - ED = fracFCFA - FC)( Rightarrow fracEDOE = fracFCOF)

( Rightarrow mEF//DC)

Bài 3:Cho tam giác ABC, gồm cạnh BC gắng định, đỉnh A chuyển đổi nhưng tỉ số (fracABAC = k,) với k là một vài thực dương mang lại trước. Những tia phân giác vào và ngoài tại đỉnh A, giảm cạnh BC và giảm đường thẳng BC theo trang bị tự tại những điểm D, E.

1. Chứng tỏ rằng D, E là nhì điểm nuốm định.

2. Tìm kiếm quỹ tích đỉnh A.

Giải

*

1. Theo định lí về tính chất của đường phân giác, ta có:

(eginarraylfracDBDC = fracABAC = k\fracEBEC = fracABAC = k.endarray)

Các tỉ số (fracDBDC) cùng (fracEBEC) bởi k không đổi, nhị điểm B, C nỗ lực định, suy ra nhị điểm D, E chia trong với chia ngoài đoạn thẳng cố định BC theo một tỉ số không đổi buộc phải D cùng E là nhị điểm ráng định.

Xem thêm: Người Đàn Ông Lập Hơn 600 Kỷ Lục Guinness Thế Giới, Sách Kỷ Lục Guinness

2. AD với AE là các tia phân giác của nhì góc kề bù, vậy:

(AD ot AE Rightarrow widehat DAE = 90^0)

Điểm A quan sát đoạn thẳng thắt chặt và cố định DE bên dưới một góc vuông. Vậy quỹ tích A là con đường tròn 2 lần bán kính DE (có chổ chính giữa là trung điểm I của DE và nửa đường kính (fracDE2)).