Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x thuộc n biết

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tìm x thuộc N, biết:

a, 2x-15=17

b, 2x x 4=128

c, (2x + 1 )3 = 125

d, (7x - 11)3= 25 x 52 + 200

e, x15  = x

f, x10 = 1x

g, (x - 5)4 = (x - 5)6


*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

a, 2x . 4 = 128b, x15 = x 1c, (2x + 1)3 = 125d, (x – 5)4 = (x - 5)6e, x10 = xf, (2x -15)5 = (2x -15)3


a) 2x . 4 = 128

2x = 32 

2x = 25

x = 5

b) x15 = x1

x15 - x = 0

x(x14 - 1) = 0

 (orbregincasesx=0\x^14-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x^14=1^14endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=pm1endcases)

c) (2x + 1)3 = 125

(2x + 1)3 = 53

2x + 1 = 5

2x = 4

x = 2

d) (x - 5)4 = (x - 5)6

(x - 5)6 - (x - 5)4 = 0

(x - 5)4<(x - 5)2 - 1> = 0

 (orbregincasesleft(x-5 ight)^4=0\left(x-5 ight)^2-1=0endcases)

Khi (x - 5)4 = 0 => x - 5 = 0 => x = 5

Khi (x - 5)2 - 1 = 0 (x - 5)2 = 12  (orbregincasesx-5=1\x-5=-1endcasesLeftrightarroworbregincasesx=6\x=4endcases)
Xem thêm: Nhâm Ngọ 2021 - Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nữ Mạng Năm 2021

Đúng(0)Đúng 2GP