romanhords.com reviews đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm hệ số không cất x, nhằm mục đích giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Bạn đang xem: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Tìm hệ số không chứa x:Để search số hạng không đựng c trong khai triển P(x), ta tìm số hạng tổng quát trong khai triển. Sau đó, đến số mũ của c bằng 0 nhằm tìm hằng số k, từ kia suy ra số hạng không chứa c. Ví dụ như 1. Kiếm tìm số hạng không cất c trong khai triển P(c). Ta phải tìm k sao để cho 6 – 3k = 0 + k = 2. Vậy số hạng phải tìm là C226-27-1 = 240.Ví dụ 2. Kiếm tìm số hạng không đựng 2 vào khai triển p. Số hạng tổng thể trong khai triển là C(-2)7. Lấy ví dụ 3. Search số hạng không cất 3 trong khai triển P(x). Vì n là số tự nhiên và thoải mái nên m = 12. Với m = 12, số hạng bao quát trong khai triển là 24-3k. Ta đề xuất tìm k sao cho 24 – 3k = 0 + k = 8. Vậy số hạng cần tìm là C (2)^n.Ví dụ 4. Kiếm tìm số hạng không đựng c trong khai triển P(x). Ta nên tìm k sao cho –8 + 4k = 0 + k = 2. Vậy số hạng đề xuất tìm là C(2)6. BÀI TẬP TỰ LUYỆN: bài 1. Kiếm tìm số hạng không đựng 3 trong triển khai P(x) = (2×2 + 1 ) (với khác 0). Ta buộc phải tìm k thế nào cho 12 – 3k = 0, k = 4. Vậy số hạng cần tìm là= 4860. Bài bác 2. Tra cứu số hạng ko chứa một trong các khai triển P(x) = (x – 4) (với z khác 0) biết 2C = C. Lời giải. Điều kiện m > 3, n + N. Ta buộc phải tìm k làm sao cho 8 – 2k = 0 + k = 4. Vậy số hạng đề xuất tìm là C4 = 70.Bài 3. Mang lại khai triển P(x) = (x+3). Search số hạng không đựng 3 vào khai triển, biết số hạng thứ bố trong khai triển bởi 5. Số hạng thứ bố trong khai triển bằng 5 cần AC = 5 + n = 9. Cùng với n = 9, số hạng bao quát của khai triển. Ta search k sao để cho 9 – k = 0 = k = 9. . Vậy số hạng không cất c là CH3- = neo.Danh mục Toán 11 Điều hướng bài viết

Giới thiệu


romanhords.com
là website share kiến thức tiếp thu kiến thức miễn phí những môn học: Toán, đồ dùng lý, Hóa học, Sinh học, giờ đồng hồ Anh, Ngữ Văn, định kỳ sử, Địa lý, GDCD từ bỏ lớp 1 tới trường 12.
Các nội dung bài viết trên romanhords.com được cửa hàng chúng tôi sưu trung bình từ mạng xã hội Facebook cùng Internet.

Xem thêm: Gia Sư Luyện Thi Trần Đại Nghĩa 2019, Luyện Thi Trần Đại Nghĩa

romanhords.com không phụ trách về các nội dung gồm trong bài viết.