Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm số hạng chính giữa trong khai triển


15. Số hạng ở vị trí chính giữa trong khai triển (3x + 2y)^4 là?

18. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển : h(x)= x(2 + 3x)^9 là?

19. Tìm thông số của x^7 trong khai triển g(x)= (1+x)^7 + (1-x)^8 + (2+x)^9 là?


*

15/ mũ 4=> tất cả 4+1=5 số hạng=> số hạng ở vị trí chính giữa là: (C^2_4.3^4-2.x^2.2^2y^2=58x^2y^2)

18/ (x.x^k=x^7Rightarrow k=6)

(C^6_9.3^6.2^3=489888)

19/ (C^7_7+C^7_8.left(-1 ight)^7+C^7_9.2^2=...)


*

1. Tìm thông số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm thông số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)8. Trong khai triển (8a^2 - 1/2b)^6 hệ số của số hạng cất a^9.b^3 là?

9. Trong khai triển ( x + 8/x^2)^9 số hạng ko chứa x là?

A. 4308

B. 86016

C. 84

D. 43008


Biết tổng những hệ số của ba số hạng đầu trong triển khai (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm hệ số của (x^7) trong khai triển đó.


1: hệ số của số hang chứa x8 trong triển khai (left(frac1x^4+sqrt<2>x^5 ight)^12)

2: thông số của số hang chứa x16 trong khai triển (left<1-x^2left(1-x^2 ight) ight>^16)

3: hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển (xleft(1-2x ight)^5+x^2left(1+3x ight)^10)


tìm số hạng chứa x^8 vào khai triển: (left(1+x^2left(1-x ight) ight)^8)

tìm thông số của số hạng cất x^5 trong khai triển (1+x+x2+x3)10

tìm thông số của x^3 trong kt: (x2-x+2)10

tìm thông số của x^4 vào kt: (1+x+3x2)10


1/ Tìm hệ số x2 trong triển khai biểu thức :(3-2x)4

2/ Trong khai triển biểu thức (x-2y)4 thông số của số hạng có xy3 là:

A.32

B.-24

C.-32

D.24
Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội: Suy Nghĩ Về Vấn Đề Tự Học Của Học Sinh Hiện Nay

 

a.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) vào khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


biết hệ số hạn thiết bị 3 trong triển khai ( x-1/x)^2 là y 66 tra cứu số hạn không đựng x trong triển khai đó