- Nếu hàm số

*
có chứa
*
{g(x)}" />thì đặt
*
{g(x)}\Leftrightarrow {{t}^{n}}=g(x)\Rightarrow n.{{t}^{n-1}}dt=g"(x)dx" />

- Nếu hàm số

*
có chứa
*
thì đặt
*

- Hàm lượng giác:

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Bạn đang xem: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Nếu gặp

*
thì đặt
*
.

- Biểu thức có chứa logarit:

Thường gặp biểu thức có chứa

*
*
. Khi đó đặt
*
hoặc
*
biểu thức có chứa
*
.

Ví dụ 1.1:Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a)

*
.

b)

*
.

c)

*
.

Lời giải:

a)Đặt

*
.

*
*
.

b)

*

Đặt

*
.

*

c)

*

Đặt

*
.

*
*
.

Xem thêm: So Sánh Ip 8G Là Gì ? Có Nên Mua Iphone 7G Không? Đánh Giá Chi Tiết

Ví dụ 1.2 (THPT Chuyên Quang Trung 2017 Lần 3)Cho

*
, biết
*
là một nguyên hàm của hàm số
*
thỏa mãn
*
. Tính
*
.