" class="title-header">Tìm một vài tự nhiên biết ví như xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị chức năng của nó đi thì được số mới kém số cần tìm 1808 solo vị?


Bạn đang xem: Tìm 1 stn biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị thì được số mới kém 1788

*

154317 điểm

trần tiến


Tìm một trong những tự nhiên biết nếu như xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị chức năng của nó đi thì được số mới kém số bắt buộc tìm 1808 đối kháng vị?
*
*

*Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản

Khi xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị tức số cũ gấp 10 lần + 8 đơn vị chức năng tức bớt số kia đi 9 lần + 8 đối kháng vịVậy số tự nhiên và thoải mái đó sau thời điểm xóa chữ số 8 là( 1808 – 8 ) : 9 = 200Số tự nhiên đó là :200 x 10 + 8 = 2008ĐS : số tự nhiên đó là 2008.