Để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: (left| 10x - 2x^2 - 8 ight| = x^2 - 5x + a) thì quý giá của thông số (a) là:
Bạn đang xem: Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt

- cô lập (a) mang lại (a = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

- Sử dụng cách thức xét hàm số vế phải, lập bảng vươn lên là thiên suy ra quý giá của (a) nhằm phương trình tất cả (4) nghiệm.


Xét phương trình: (left| 10x - 2x^2 - 8 ight| = x^2 - 5x + a) (1)

( Leftrightarrow a = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

Xét (fleft( x ight) = left| 10x - 2x^2 - 8 ight| - x^2 + 5x)

( = left{ eginarraylleft( 10x - 2x^2 - 8 ight) - x^2 + 5x m và mkhi 10x - 2x^2 - 8 ge 0\ - left( 10x - 2x^2 - 8 ight) - x^2 + 5x m và mkhi 10x - 2x^2 - 8 d*
*
*
*
*
*
*
*


Xem thêm: Hệ Tọa Độ Vn 2000 - Hệ Tọa Độ Vn2000 Là Gì

tìm (m) nhằm bất phương trình (sqrt x - m^2 - m left( 3 - dfracx + 1x^3 - x^2 - 3x + 3 ight)

Một viên gạch hình vuông vắn có cạnh đổi khác được để nội tiếp vào một hình vuông có cạnh bởi 20cm, tạo nên thành tứ tam giác bao phủ như hình vẽ.

*

Tìm tập hợp các giá trị của x để diện tích viên gạch không vượt vượt (208cm^2).