Tìm điều kiện của m nhằm hệ phương trình có nghiệm duy nhất cực hay

A. Phương pháp giải

Phương pháp:

Bước 1: Tìm đk của m để hệ có nghiệm duy nhất tiếp đến giải hệ phương trình tìm kiếm nghiệm (x;y) theo thông số m.

Bạn đang xem: Tìm m để hệ phương trình có nghiệm

Bước 2: ráng x với y vừa tìm được vào biểu thức điều kiện, tiếp nối giải search m.

Bước 3: Kết luận.

B. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: mang đến hệ phương trình

*
(m là tham số).

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) vừa lòng x2 + y2 = 5.

Hướng dẫn:

*
bắt buộc hệ phương trình luôn luôn có nghiệm duy nhất (x;y).

*

Vậy m = 1 hoặc m = -2 thì phương trình có nghiệm thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Ví dụ 2: đến hệ phương trình

*
(a là tham số).

Tìm a để hệ phương trình gồm nghiệm nhất

*
là số nguyên.

Hướng dẫn:

*

Hệ phương trình luôn luôn có nghiệm độc nhất vô nhị (x;y) = (a;2).

*

Ví dụ 3: mang đến hệ phương trình:

*
(I) (m là tham số).

Tìm m đề hệ phương trình tất cả nghiệm duy nhất sao cho 2x – 3y = 1.

Hướng dẫn:

*

C. Bài tập trắc nghiệm

Sử dụng hệ sau trả lời câu 1, câu 2, câu 3.

Cho hệ phương trình sau (I):

*

Câu 1: với mức giá trị như thế nào của m thì hệ gồm nghiệm duy nhất vừa lòng x = y + 1.

 A. M = 0

 B. M = 1

 C. M = 0 hoặc m = -1

 D. M = 0 hoặc m = 1

Câu 2: với cái giá trị như thế nào của m thì hệ tất cả nghiệm duy nhất thỏa mãn nhu cầu x 0.

 A. M > 0

 B. M 1

Câu 3: với mức giá trị nào của m thì hệ gồm nghiệm duy nhất vừa lòng x 0

 B. Với mọi m khác 0

 C. Không có giá trị của m

 D. M 0. Xác minh nào sau đấy là đúng ?

 A. Với tất cả m thì hệ bao gồm nghiệm duy nhất.

 B. Với m > 2 thì hệ bao gồm nghiệm thỏa mãn x – 1 > 0.

 C. Cùng với m > -2 thì hệ bao gồm nghiệm thỏa mãn nhu cầu x – 1 > 0.

 D. Cả A, B, C phần đa sai.

Câu 5: với giá trị như thế nào của m để hệ bao gồm nghiệm duy nhất làm thế nào cho

*
. Xác định nào sau đây là đúng ?

 A. Cùng với m = 0 hoặc m = 1 thì hệ vừa lòng điều kiện bài xích toán.

 B. Cùng với m = 0 thì hệ vừa lòng điều kiện bài xích toán.

 C. Với m = 1 thì hệ vừa lòng điều kiện bài xích toán.

 D. Cả A, B, C phần đông đúng.

Sử dụng hệ sau vấn đáp câu 6.

Cho hệ phương trình:

*
.(m là tham số).

Câu 6: với cái giá trị làm sao của m nhằm hệ tất cả nghiệm duy nhất thế nào cho 3x – y = 5.

 A. M = 2,

 B. M = – 2

 C. M = 0,5

 D. M = – 0,5

Câu 7: đến hệ phương trình:

*
.(m là tham số).

Với giá trị nào của m nhằm hệ có nghiệm duy nhất làm sao để cho x2 – 2y2 = -2.

 A. M = 0

 B. M = 2

 C. M = 0 hoặc m = -2

 D. M = 0 hoặc m = 2

Câu 8: cho hệ phương trình:

*
. (m là tham số), gồm nghiệm (x;y). Với giá trị nào của m để A = xy + x – 1 đạt giá trị lớn nhất.

 A. M = 1

 B. M = 2

 C. M = -1

 D. M = 3

Câu 9: cho hệ phương trình:

*
. (m là tham số), gồm nghiệm (x;y). Tìm kiếm m nguyên nhằm T = y/x nguyên.

 A. M = 1

 B. M = -2 hoặc m = 0

 C. M = -2 cùng m = 1

 D. M = 3

Câu 10: kiếm tìm số nguyên m để hệ phương trình:

*
. (m là tham số), có nghiệm (x;y) vừa lòng x > 0, y

Giải HPT bằng phương pháp thế.

Giải HPT bằng phương pháp cộng đại số.

Giải HPT bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

Xem thêm: Thái Ất Tử Vi Tuổi Ất Mùi 2015, Tử Vi Tuổi Ất Mùi 2015 Nữ Mạng Năm Tân Sửu 2021

HPT bậc nhất hai ẩn chứa tham số.

Tìm đk của m nhằm HPT gồm nghiệm duy nhất, search hệ thức liên hệ giữa x cùng y – không nhờ vào vào m

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 9 tại romanhords.com

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 gồm đáp án