Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{2 \over 7}\). Tìm hai số đó.

Bạn đang xem: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó lop 4

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 7 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 × 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Đáp số: Số lớn: 259;

Số bé: 74.


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \( \displaystyle{3 \over 2}\) số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc ở kho thứ hai (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì số thóc ở kho thứ nhất (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:


Ta có sơ đồ:
*

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 : 5 × 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là: 

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 75 tấn;

Kho thứ hai: 50 tấn.


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là \( \displaystyle{4 \over 5}\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng hai số: Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

2. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 4 phần bằng nhau thì số lớn gồm 5 phần như thế.

3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 4 và bước 5 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:


Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.
Ta có sơ đồ:
*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 × 4 = 44

Số lớn là: 99 – 44 = 55

Đáp số: Số lớn: 55 ;

Số bé: 44.

 


Lý thuyết

Bài toán 1 : Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta có sơ đồ :

*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là :

96 : 8 × 3 = 36

Số lớn là :

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé : 36 ;

Số lớn : 60.

Bài toán 2 : Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng \(\dfrac{2}{3}\) số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?

Bài giải

Ta có sơ đồ :

*

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là :

25 : 5 × 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là :

25 – 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh : 10 quyển vở ;

Khôi : 15 quyển vở.

Xem thêm: Top 26 Bài Văn Tả Một Cây Hoa Mà Em Yêu Thích Hay Chọn Lọc, Bài Văn Tả Cây Hoa Mà Em Thích Lớp 4 Hay Nhất


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 367 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.