Phần a closer look 1 cung cấp cho chính mình học các từ vựng và biện pháp phát âm câu theo công ty đề những ngành nghề thủ công truyền thống. Nội dung bài viết cung cấp những từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary:

Dưới đó là tổng phù hợp từ vựng của Unit 1:

Artisan (n): thợ làm cho nghề thủ côngAttraction (n): điểm hấp dẫnAuthenticity (n): thậtCast (v): đúcCraft(n): Nghề thủ công, tài năng làm nghề thủ côngCraftman (n): thợ có tác dụng đồ thủ côngCross (v): đan chéoDrumhead (n): phương diện trốngEmbroider (v): thêuFrame (n): khungHandicraft (n): thành phầm thủ côngLacquerware (n): đồ gia dụng sơn màiLayer (n): lớp (lá)Mould (v): đổ khuôn, chế tác khuônPreserve (v): bảo vệ, bảo tồnRemind (v): gợi nhớSculpture (n): điêu khắc, thiết bị điêu khắcSet off (ph.v): khởi hànhStrip (n): dàiSurface (n): bề mặtTeam – building: tạo ra đội ngũThread (n): sợiTreat (v): cách xử lý (chất thải)Turn up (ph.v): xuất hiệnWeave (v): đan (rổ, giá), dệt vảiWorkshop (n): công xưởng, xưởng

1. Write the verbs in the box under the pictures. One of them should be used twice.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 a closer look 1

Điền những động từ sau vào vào bảng. Một trong những chúng phải được dùng 2 lần. 

*

A cast B. Carve C. Embroider D. Weave E. Mould F. Weave G. Knit

2a. Match the verbs in column A with the groups of nouns in column B.

Nối các động từ ở cột A với danh từ sống cột B 

A

B

 

1. Carve

a. Handkerchiefs, table cloths, pictures

1-b

2. Cast

b. Stone, wood, eggshells

2-d

3. Weave

c. Clay, cheese, chocolate

3-e

4. Embroider

d. Bronze, gold, iron

4-a

5. Knit

e. Basket, carpets, silk, cloth

5-f

6. Mould

f. Sweaters, toys, hats

6-c

b, Now write the corect verb forms for these verbs.

Viết lại dạng đúng của rất nhiều động trường đoản cú sau

Infinitive

Past tense

Past participle

1. To lớn carve

I carved it

It was carved

2. Lớn cast

I casted it

It was casted

3. Khổng lồ weave

I wove it

It was woven

4. To lớn embroider

I embroidered it

It was embroidered

5. To lớn knit

I knitted it

It was knitted

6. Lớn mould

I moulded it

It was moulded

 

3. What are some places of interest in your area? Complete the word web. One word can belong to lớn more than one category.

Địa điểm tham qua ở phần bạn là gì? xong sơ vật sau. Một từ hoàn toàn có thể thuộc nhiều hơn thế nữa 1 mục 

*

4. Complete the pasage by filling each blank with a suitable word from the box. 

Hoàn thành đoạn văn bằng phương pháp điền vào nơi trống từ phù hợp trong bảng

Attraction historical traditional handicrafts culture excercise

Some people say that a place of interest is a place famous for its scenery or a well-known (1) historical site. I don’t think it has khổng lồ be so limited. In my opinion, a place of interest is simply one that people lượt thích going to.

In my town, the park is a(n) (2) attration because many people love spending time there. Old people bởi (3) exercise và walk in the park. Children play games there while their parents sit và walk with each other. Another place of interest in my town is Hoa Binh market. It’s a(n) (4) traditional market with a lot of things to see. I love to go there because to lớn buy food and clothes, and watch other people buying and selling. Foreign tourists also like the market because they can experience the (5) culture of Vietnamese people, and buy woven cloth and other (6) handicrafts as souvernirs.

Pronunciation:

Stress on content words in sentences.(Trọng âm câu)

Pronunciation:

5a. Listen khổng lồ the speaker read the following sentences và answer the questions.

Nghe bạn nói đọc gần như câu sau rồi vấn đáp câu hỏi 

Audio script:

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

A famous artisan carved this table beautifully.

1. Which words are louder & clearer than the others? (Từ nào được đọc to với rõ hơn mọi từ khác?)

The craft village lies on the river bank.

This painting is embroidered.

What is this region famous for?

Drums aren"t made in my village.

famous artisan carved this table beautifully.

2. What kinds of words are they? (Chúng là nhiều loại từ gì) 

Noun, Adjective, Adverb and Verb

3. Which words are not as loud & clear as the others? (Những tự nào không được gọi to với rõ hơn số đông từ khác?)

The, on, in , this, my, for

4. What kinds of words are they? (Chúng là các loại từ gì?)

Article, preposition và Possessive adjective, & wh-question words.

b, Now listen, check, và repeat 

Bây giờ đồng hồ hãy nghe, kiểm tra và nói lại

In spoken English, the following kinds of words are usually stressed: main verbs, nouns, adjectives, adverbs, wh-question words, & negative auxiliaries (e.g. Don"t).

Words such as pronouns, prepositions, articles, conjunctions, possessive adjectives, be (even if it is a main verb in the sentence), & auxiliary verbs are normally unstressed.

1. The Art Museum is a popular place of interest in my city.2. This cinema attracts lots of youngsters3. The artisans mould clay to lớn make traditional pots.4.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 8 Lần 2 Tiếng Anh 8, Tiếng Anh Lớp 8

Where do you like going at weekend?5. We shouldn’t destroy historical buildings.