A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - tiếng Anh - Global Success Quảng cáo

Video lý giải giải

Lựa lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5
*

Bài khác

Bài 1

Video lý giải giải

Vocabulary

(Từ vựng)

1.Listen and repeat the words.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 a closer look 1

(Nghe và lặp lại những từ.)

school lunch

English

history

homework

exercise

science

football

lessons

music

*

Lời giải bỏ ra tiết:

- school lunch:bữa nạp năng lượng trưa sống trường

- English:môn giờ Anh

- history:lịch sử

- homework:bài tập về nhà

- exercise:bài tập

- science:khoa học

- football:bóng đá

- lessons:bài học

- music:âm nhạc

Bài 2

Video chỉ dẫn giải


2.Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns.

(Làm câu hỏi theo cặp. Đặt các từ ở bài bác 1 vào cột đúng.)

play

do

have

study

Can you showroom more words to each column?

(Em rất có thể thêm từ bỏ vào mỗi cột không?)

Lời giải chi tiết:

play

(chơi)

do

(làm)

have

(có)

study

(học)

football

music

exercise

homework

school lunch

lesson

English

history

science

- play: sports(thể thao),musical instruments(nhạc cụ),games(trò chơi).

- do: housework(việc nhà), yoga, aerobics(thể dục nhịp điệu).

- have: breakfast(bữa sáng), dinner(bữa tối), friends(bạn).

- study: language(ngôn ngữ), skills(kỹ năng), physics(vật lý).

Bài 3


Video giải đáp giải

3.Put one of these words in each blank.

(Đặt trong số những từ này vào địa điểm trống.) lessons science homework football exercise

1. Vy and I often vày our__________after school

2. Nick plays__________ for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history__________.

4. They are healthy. They do__________ every day.

5. I study maths, English and__________on Mondays.

Lời giải chi tiết:

1. Homework

2. Football

3. Lessons

4. Exercise

5. History

1. Vy & I often do ourhomeworkafter school.

(Tôi với Vy hay làm bài bác tập về nhà sau giờ học.)

2. Nick playsfootballfor the school team.

Nick nghịch bóng đến đội bóng của trường.)

3. Mrs. Nguyen teaches all my historylessons.

(Cô Nguyên dạy tất cả các bài bác học lịch sử vẻ vang của tôi.)

4. They are healthy. They doexerciseevery day.

(Họ khỏe khoắn mạnh. Họ đồng đội dục từng ngày.)

5. I study maths, English andhistoryon Mondays.

(Tôi học tập toán, tiếng Anh và lịch sử hào hùng vào các ngày thiết bị Hai.)

Bài 4

Video gợi ý giải

Pronunciation:

/ɑː/ and /ʌ/

(Phát âm: /ɑː/ & /ʌ/)

4.Listen & repeat. Pay attention to the sounds /ɑː/ & /ʌ/.

Xem thêm: Phân Biệt Vận Chuyển Thụ Động Và Vận Chuyển Chủ Động Và Vận Chuyển Thụ Động

(Nghe cùng lặp lại. Chú ý đến âm /ɑː/ cùng /ʌ/.)


(1)/ɑː/

(2)/ʌ/

smart

art

carton

class

subject

study

Monday

compass

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5.Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

Lịch thi đấu World Cup