a) Let"s play a game of jobs.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 tập 2 unit 12 lesson 2

Chúng ta cùng chơi trò chơi về công việc.OK.Được thôi.b) She"s a doctor. Where does she work?Cô ấy là bác bỏ sĩ. Cô ấy thao tác ở đâu?In a hospital.Trong dịch viện.Well done! Now it"s your turn.Trả lời giỏi lắm! bây giờ đến lượt bạn.c) He"s a worker. Where does he work?Ông ấy là công nhân. Ông ấy làm việc ở đâu? In a factory.Trong bên máy.Great.Tuyệt.d) She"s a farmer. Where does she work?Cô ấy là nông dân. Cô ấy thao tác ở đâu?In a field.Trên cánh đồng.Correct!Đúng rồi!

2. Point and say.

Click tại đây để nghe:

*

Chỉ cùng nói.

a) Where does a doctor work?

Bác sĩ làm việc ở đâu?

A doctor works in a hospital.

Bác sĩ thao tác làm việc trong dịch viện.

b) Where does a farmer work?

Nông dân làm việc ở đâu?

A farmer works in a field.

Nông dân thao tác trên cánh đồng.

c) Where does a worker work?

Công nhân thao tác làm việc ở đâu?

A worker works in a factory.

Công nhân làm việc ở trong phòng máy.

d) Where does a clerk work?

Công nhân thao tác ở đâu?

A clerk works in an office.

Nhân viên văn phòng làm việc ở trong văn phòng.

3. Let"s talk.

• What does your father/ mother/ grandpa/ grandma/ brother/ sister do?Nghề của ba/mẹ/ông/bà/anh(em)/chị(em) bạn là gì?• Where does she/he work?Cô ấy/cậu ấy thao tác làm việc ở đâu?

4. Listen & number.

Click tại đây để nghe:

*

Nghe với điền số.

a 2 b 4 c 1 d 3Bài nghe:A: Can you talk about your parents" jobs và where they work?B: Yes, OK. My father is a farmer. He works in a field.A: How about your mother?B: She"s a nurse. She works in a hospital.A: Thanks for your answers.B: You"re welcome.A: Now, what about you? What does your father do?C: He"s a doctor. He works in a hospital.A: How about your mother?C: She"s a teacher. She works in a primary school.A: Thanks for your answers.C: You"re welcome.

5. Look and write.

*

Nhìn cùng viết.

1. This is Ann"s mother. Đây là bà mẹ của Ann.She is a doctor/nurse. Bà ấy là bác bỏ sĩ/y tá.She works in a hospital. Bà ấy thao tác làm việc trong dịch viện.2. This is Ann"s father. Đây là cha của Ann.He is a farmer. Ông ấy là nông dân.He works in a field. Ông ấy thao tác trên cánh đồng.

6. Let"s play.

*

Chúng ta thuộc chơi.

Xem thêm: 5 Người Đạt Ielts 9.0 Ở Việt Nam Là Ai, Việt Nam Có Bao Nhiêu Người Đạt 9

Pelmanism (Phương pháp Penman - Luyện trí nhớ)Đầu tiên, để sẵn sàng cho trò nghịch này, chúng ta chuẩn bị những thẻ tên các bước (nghề nghiệp) cùng nơi làm việc cho công việc đó. đề cập lại cho các bạn về lối chơi trò nghịch này như sau: nghịch theo cặp, các bạn lần lượt lật một cặp thẻ tên. Nếu cặp thẻ thương hiệu đó chỉ ra là các bước phù phù hợp với nơi thao tác làm việc thì người chơi sẽ tiến hành một điểm và tiếp tục lật cặp thẻ tên khác. Nếu chúng ta lật một cặp thẻ mà hiển thị không đúng (có nghĩa là quá trình không tương xứng với vị trí làm việc) thì cho tới lượt bạn chơi kia. Khi vẫn lật hết tổng thể thẻ tên, tín đồ nào gồm số điểm tối đa là người chiến thắng.


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + romanhords.com"Ví dụ: "Lesson 2 Unit 12 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 4 bắt đầu tập 2 romanhords.com"