Bài 1: Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)a) What"s your name? bạn tên là gì? My name"s Linda. Bản thân tên là Linda. B) How vị you spell your name? Tên bạn đánh vần nỗ lực nào?
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 2 lesson 1

Lesson 2 (Bài học tập 2)

Bài 1: Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại phía trên để nghe:

*

Tiếng anh lớp 3 tập 1,2 ebook pdf


Tải về· 30,6K
*

Bộ sách em học tốt tiếng anh lớp 3 phiên bản đẹp


Tải về· 22,6K
*

Phiếu bài bác Tập vào cuối tuần Môn tiếng Anh Lớp 3


Tải về· 18,9K
*

Bài Tập vào cuối tuần Tiếng Anh Lớp 3 - Tập 1


Tải về· 12,8K
*

Bài tập giờ đồng hồ anh lớp 3 theo từng đơn vị chức năng học bài


Tải về· 12,2K

Vở luyện trường đoản cú và mẫu câu giờ anh 3 tập 1 tập 2


Tải về· 12,2K

Trọn bộ sách Giáo Viên giờ đồng hồ Anh Lớp 3,4,5


Tải về· 10,6K

Giải bài xích Tập tiếng Anh 3


Tải về· 8,39K

Bài giải liên quan


Ngữ pháp - Unit 2: What's your name
Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3
Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 3
Lesson 3 - Unit 2 trang 16, 17 SGK giờ Anh lớp 3

Bài học tập liên quan


Unit 2: What's your name? - chúng ta tên là gì?

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: M - Tp Là Gì

Từ khóa

tieng anh lop 3 unit 2tiếng anh lớp 3 unit 2hoc tieng anh lop 3 unit 2listen và numbertieng anh lop 2 unit 2hướng dẫn học tập tiếng anh lớp 3 unit 2