Phần Skills 2 giúp cho chính mình học rèn luyện 2 năng lực vô cùng quan trọng trong giờ đồng hồ Anh sẽ là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Festivals around the world (Các tiệc tùng trên nuốm giới). Bài viết là gợi nhắc về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


2. Listen khổng lồ Nick talk about a music festival he attended. Tick (/) true (T) or false (F). Correct the false sentences
*

Skills 2 – Unit 9: Festivals around the world

Listening

1. Look at the pictures below. What kind of festivals vày you think it is? giới thiệu your ideas with a partner. (Nhìn vào hình mặt dưới. Em nghĩ đó là loại lễ hội gì? share ý loài kiến với các bạn học)

Music festival (Lễ hội âm nhạc):I think it is music festival because I can see the stage with colorful lights & people are screaming & happy with music. (Tôi nghĩ kia là lễ hội âm nhạc vì tôi thấy sân khấu cùng với ánh đèn bùng cháy rực rỡ và mọi bạn đang reo hò mừng rỡ với âm nhạc)

2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (/) true (T) or false (F). Correct the false sentences. (Nghe Nick nói vể một liên hoan âm nhạc mà lại cậu ta tham gia. Lựa chọn Đúng (T) hoặc sai (F). Sửa hồ hết câu sai)

The Isle of Wight is the most well-known festival in the world. (Đảo Wight là liên hoan tiệc tùng nổi tiếng tốt nhất trên cụ giới.) (F)=> Sửa lại: One of the most famous festivals in our country, not in the world. (Một trong những lễ hội khét tiếng nhất sinh sống nước bọn chúng tôi, không hẳn trên gắng giới.)About 60000 people attended the festival last year. (Khoảng 60 ngàn con người đã tham gia tiệc tùng vào năm rồi.)(T)Nick and his family stayed at a khách sạn near the campsite. (Nick và mái ấm gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắn trại.) (F)=> Sửa lại: They stayed in a tent. (Họ ngơi nghỉ trong lều.)Jon Bon is Nick’s favourite singer.(Jon Bon Jovi là ca sĩ thương mến của Nick.) (F)=> Sửa lại: He’s Nick’s dad’s favourite singer. Ông ấy là ca sĩ yếu say đắm của cha Nick)Jon Bon Jovi’s band performed for nearly three hours.(Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình bày gần 3 giờ)(T)

Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went lớn a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to lớn the eventễ We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers và The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singerễ He và his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went khổng lồ the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a phối of good music from around the world and escaped the busy & noisy festival for a white.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 9 skills 2 sgk mới chi tiết nhất

3. Listen again và answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi)

When does the festival take place? (Khi nào tiệc tùng, lễ hội diễn ra?)=>It takes place every June. (Nó ra mắt vào từng tháng 6.)What are The Killers và the Stone Roses? (The Killers với the Stone Roses là gì?)=>They are music bands. (Họ là những ban nhạc.)How did Jon Bon Jovi interest the audience? (Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào?)=>He interested the audience with the hit songs. (Ông ấy thu hút người theo dõi với những bài xích hít.)Where did Nick và his family also go? (Nick và mái ấm gia đình anh ấy cũng đi đâu?)=>They also went to lớn the Bohemian Woods. (Họ thuộc đi đến khu rừng Bohemian.)What did they bởi there? (Họ làm gì ở đó?)=>They enjoyed a phối of good music from around the world. (Họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới.)

Writting

4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. (Nghĩ về một tiệc tùng bạn đã tham gia và ghi chú về nó như mặt dưới)

Name of festival - Tet Holiday Flower Festival (Lễ hội hoa xuân)What was the festival? (Lễ hội chính là gì?)=> They display & decorate Nguyen Hue Street in HCMC with many flowers and lights. (Họ trưng bày cùng trang trí đường Nguyễn Huệ ở tp.hcm với tương đối nhiều hoa và đèn.)Who celebrated it? (Ai tổ chức?)=>Ho bỏ ra Minh city People’s Committee. (Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.)Where was it held? (Nó sinh sống đâu?)=> It’s in Nguyen Hue Street, District 1, HCMC. (Nó ở con đường Nguyễn Huệ, Quận 1, tp Hồ Chí Minh.)How was it held? (Nó được tổ chức như thế nào?)=> People decorate the Street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to lớn enjoy the flowers và take pictures. (Người ta trang trí con đường Nguyễn Huệ với khá nhiều loại hoa trong tầm 1 tuần vào dịp Tết. Bạn ta mang lại đó để thưởng thức hoa với chụp hình.)Why was it held? (Tại sao nó được tổ chức?)=> They vị it to welcome the Tet Holiday. (Họ tổ chức để mừng đón dịp Tết.)When was it held? (Nó được tổ chức khi nào?)=> In Tet Holiday. (Vào cơ hội Tết.)

5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above (Viết một đoạn văn ngắn về tiệc tùng mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên)

I used lớn attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho bỏ ra Minh City. It takes place every Tet Holiday for 1 week. It is celebrated by Ho đưa ra Minh city People’s Committee. They display & decorate the street with many kinds of flowers & lights. Many people come there khổng lồ enjoy the beautiful flowers và take pictures.

Dịch:

Tôi từng tham gia liên hoan Hoa Tết. Nó được điện thoại tư vấn là lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Nó được tổ chức triển khai ở con đường Nguyễn Huệ, Quận 1, tp Hồ Chí Minh. Nó diễn ra vào mỗi cơ hội Tết trong vòng 1 tuần. Nó được ủy ban Nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức.

Xem thêm: So Sánh Sự Khác Nhau Của Dây Cáp Điện Và Dây Dẫn Điện, So Sánh Dây Dẫn Điện Và Dây Cáp Điện

Họ trưng bày với trang trí đường phố với tương đối nhiều loại hoa với đèn. Không ít người đến đó để hưởng thụ hoa và chụp hình.