Omellete, pancake, beef noddle soup, chicken noodle soup, rice, noodles, pork, sandwich, meat, tofu, bread, spring rolls...

Bạn đang xem: Looking back trang 56 unit 5 tiếng anh 7 mới

Shrimp,salt, cooking oil, flour, pork, turmeric, pepper, noodle, vegetable, egg, meat, tofu...

A slice, a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon


2. Fill each gap with a verb from the box

(Điền vào nơi trông với một đụng từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. fold the omellete in half 

2. pour the sauce over the cake 

3. Beat the milk together with flour, sugar and cheese 

4. Heat the food for 5 minutes 

5. Serve it on a plate 

Tạm dịch:

1. gấp trứng lại thành một nửa

2. đổ nước nóng lên bánh

3. đánh hồ hết sữa với bột, mặt đường và phô mai

4. Nấu nóng thức ăn uống trong 5 phút

5. Bỏ lên đĩa.

3. Choose a/an or some for the following words

(Chọn a/ an hoặc some cho phần lớn từ sau.)

*

Hướng dẫn giải:


*

4. Complete the sentences with some or any.

(Hoàn thành các câu với some hoặc any.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Any

2. Some

3. Any

4. Some, any

5. Any, some

Tạm dịch:

1. Không có quả trứng như thế nào trong tủ rét cả.

2. Các bạn có muôn uống chút cafe không?

3. Bao gồm chút nước cam cố gắng nào vào tủ lạnh lẽo không?

4. Cô ấy tất cả vài quả trứng tuy thế cô ấy không có chút sữa như thế nào cả.

5. Tôi đã đi được câu cá mà lại tôi ko bắt được nhỏ cá nào, do vậy shop chúng tôi ăn tối với ít bánh mì.

5. Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences.

(Làm thành thắc mắc với How many /How much cho đông đảo từ được gạch dưới trong số câu sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. How many oranges has Ann got?

2. How much milk is there in the bottle?

3. How much cans of lemonade vì you need?

4. How many apples has Peter got in his bag?

5. How much rice is there left in the electric cooker?

Tạm dịch:

1. Ann tất cả 3 quả cam.

Ann gồm bao nhiêu trái cam?

2. Có một không nhiều sữa trong chai.

Có bao nhiêu sữa trong chai?

3. Tôi nên 3 lon nước chanh.

Bạn bắt buộc bao những lon nước chanh?

4. Peter gồm 3 trái táo trong túi anh ấy.

Peter bao gồm bao nhiêu táo trong túi của anh ý ấy?

5. Có một không nhiều cơm sót lại trong nồi cơm điện.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 10 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ Ii

Có bao nhiêu cơm vào nồi cơm điện?

6. Choose sentences (A-D) lớn complete the following conversation. Practise tKe conversation with a partner.

(Chọn đông đảo câu (A-D) để xong xuôi bài đàm thoại sau. Thực hành bài đàm thoại cùng với một các bạn học.)