Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học rèn luyện về hai khả năng nghe cùng viết thông qua chủ đề âm thanh và nghệ thuật. Bài viết dưới đấy là gợi ý về giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Listening

1. Listen to lớn the passage about Picasso & circle the words you hear (Nghe đoạn văn về Picasso với khoanh tròn trường đoản cú mà các bạn nghe được)

artiststrainingportraitpaintings

Look at the words you’ve circled. Do you know what all of these words mean?

2. Listen to lớn the passage again và choose the correct answers (Nghe đoạn văn đợt nữa và chọn câu vấn đáp chính xác)

1. When was Picasso born? (Picasso được hình thành vào?)

A. In 1881

B. In 1896

C. In 1974

2. Picasso received artistic training from his father at ___. (Picasso được huấn luyện và giảng dạy nghệ thuật từ ba của ông ấy độ tuổi ___.)

A. Thirteen (13)

B. Seven (7)

C. Thirty (30)

3. How many works of art did Picasso produce? (Picasso đã tạo ra được bao nhiêu công trình nghệ thuật?)

A. 50000

B. 1885

C. 1973

4. Where did Picasso die? (Picasso đã mất ở đâu?)

A. In Malaga

B. In Barcelona

C. In Mougins

3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised (according to lớn a timeline, the order of important events, or another way) (Nghe lại đoạn văn một lượt nữa. Làm theo lớp, bàn luận xem bài nghe được tổ chức như vậy nào. (Theo loại thời gian, theo trình tự những sự khiếu nại quan trọng, hoặc theo một cách khác))

The passage is organized according to lớn timeline.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 1

Writing

Informal letter of invitation (Thư mời không trang trọng)

4. Read the following letter and choose the correct answer (Đọc lá thư bên dưới và lựa chọn câu vấn đáp đúng)

82 Tran Quoc Hoan Rd.

Ha Noi Nov 12, 20...

Dear David,

I’m happy khổng lồ hear you are in Ha Noi again. This time, how about watching a water puppet show? I`m sure you`ll like it. Is Saturday evening Ok for you? It`s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. The show gegins at 8 p.m, so let`s meet at 7.45 outside the theatre. I hope we`ll have a happy time together.

Looking forward to lớn seeing you there.

Have a nice day!

Cheers,

Duong

1. This letter is from Duong lớn _______. (Bức thư gởi từ Dương cho tới ___.)A. A friend (1 bạn bạn) B. A teacher (1 công ty giáo) C. An old man (1 người lũ ông béo tuổi)2. Duong writes this letter khổng lồ _______. (Dương viết thư này nhằm ___.) A. Give an order (đưa ra lời đề nghị)B. Make an invitation (đưa ra lời mời) C. Complain about something (phàn nàn về điều gì đó)

Dịch:

82 nai lưng Quốc Hoàn

Hà Nội Ngày 12 mon 11, 20...

Chào David,

Mong chạm mặt cậu sinh sống đó.

Chúc một ngày tốt lành!

Chúc sức khỏe,

Dương

5. Now write a letter lớn invite a friend to an art exhibition, using the following cues: (Bây giờ đồng hồ viết một lá thư mời một người chúng ta đến một trong những buổi triển lãm nghệ thuật, sử dụng những gợi ý sau:)

Event: Exhibition of Modern Art (Cuộc triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ hiện đại)Time: 9 o’clock, Saturday morning (9 giờ đồng hồ sáng vật dụng Bảy)Place: Arts centre (Trung trung tâm nghệ thuật)Time khổng lồ meet: 8:15

Ví dụ:

Hi Rachelle,

How are you? Long time no see.

Xem thêm: Hai Mặt Đối Lập Ràng Buộc Nhau, Tạo Tiền Đề Tồn Tại Cho Nhau, Triết Học Gọi Là Gì?

Well, would you lượt thích to go lớn exhibition of Modern Art this Saturday? It is the great exhibition of this year. The exhibition opens at 9 a.m., so let’s meet at Circle K convenient store at 8:15 và we will go to the Arts centre.