Phần A closer look 2 để giúp bạn đọc nỗ lực thêm ngữ pháp về thì tương tai tiếp tục và kết cấu câu tiêu cực của thì tương lai đơn. Phần này cũng bổ sung cập nhật thêm một vài từ vựng tương quan đến nhà đề. Bài viết là lưu ý giải bài xích tập vào Sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 2 – Unit 10: Sources of energy

Grammar

Thì tương lai tiếp diễn: bọn họ sử dụng thì sau này tiếp diễn miêu tả một hành động xảy ra tại một thời điểm khẳng định trong tương lai.

Bạn đang xem: Giải a closer look 2 trang 41 unit 10 tiếng anh 7 mới

Cấu trúc:

(+) S + will be + Ving(-) S + won’t be + Ving(?) Will +S + be + Ving?

Ví dụ: This time next week we will be studying unit 11. (Vào thời đặc điểm đó tuần sau họ sẽ vẫn học bài bác 11.)

1. Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets. (Hoàn thành số đông câu sử dụng thì tương lai tiếp tục của gần như động từ trong ngoặc đơn)

Giải:

On Sunday, they will be putting solar panels on the roof of our house to get power. (Vào sản phẩm công nghệ Bảy, chúng ta đặt đều tấm pin phương diện trời lên mái nhà của chúng tôi để rước năng lượng.)At 9 o’clock on tháng day, we will be taking a thử nghiệm on sources of energy. (Lúc 9 giờ thứ Hai, chúng tôi sẽ tiến hành một bài bác kiểm tra về các nguồn năng lượng.)At this time next week, my dad will be installing new glass in the windows to lớn stop heat escaping. (Lúc này vào tuần tới, phụ vương tôi đã lắp kính bắt đầu vào cửa sổ để ngăn nhiệt bay ra ngoài.)By 2020, people in Viet phái nam will be spending a lot of money on heating. (Khoảng năm 2020, những người dân ở vn sẽ để nhiều tiền nhằm sưởi ấm.)By the middle of the 21st century, people in developing countries will be using energy from the sun, the wind, và the water. (Khoảng vào giữa thế kỷ 21, fan ở những nước nhà phát triển đã sử dụng tích điện từ khía cạnh trời, gió, với nước.)

2. Write what these students will be doing tomorrow afternoon. (Viết số đông gì mà học viên sẽ làm vào chiều ngày mai)

Giải:

Jenny will be giving a talk about saving energy. (Jenny sẽ có được một bài nói tới tiết kiệm năng lượng.)Helen will be putting solar panels in the playground. (Helen sẽ đặt những tấm pin phương diện trời sinh hoạt sân chơi.)Susan will be checking cracks in water pipes. (Susan sẽ khám nghiệm những dấu nứt trong những ống nước.)Jake will be putting low energy light bulbs in the classrooms. (Jake sẽ đặt những bóng đèn tròn năng lượng thấp vào cóc lớp học.)Kate will be showing a film on types of renewable energy sources. (Kate đã chiếu một phim về những nguồn năng lượng hoàn toàn có thể phục hồi.)

3. Complete the conversation with the verbs in brackets. Use either the future simple or the future continuous tense (Hoàn thành bài xích đàm thoại với đa số động từ trong ngoặc đơn. Sử dụng thì tương lai đối chọi hoặc thì tương lai tiếp diễn)

Giải:

Tom: What will we vì chưng to save electricity, dad?Tom’s dad: First, we (1) will watch less TV.Tom: (2) Will we put solar panels on our roof for the heating & hot water?Tom’s dad: Yes, and this time next week, we (3) will be having a không tính phí solar shower.Tom: What about transport? I mean, how (4) will we travel khổng lồ school and work?Tom’s dad: Well, we won’t use our car. We (5) will walk or cycle khổng lồ cut air pollution.Tom: So at 7 o’clock tomorrow, you (6) will be cycling khổng lồ work, và I (7) will be going lớn school on my skateboard.Tom’s dad: Great idea!

Dịch:

Tom: họ sẽ làm những gì để tiết kiệm ngân sách và chi phí điện vậy ba?Ba Tom: Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ti vi ít hơn.Tom: bọn họ sẽ đặt đều tấm pin phương diện trời trên mái nhà để làm nóng nước yêu cầu không?Ba Tom: Đúng thế, và từ bây giờ vào tuần tới, chúng ta sẽ gồm vòi sen khía cạnh trời miễn phí.Tom: Còn về giao thông thì sao? Con mong nói là chúng ta sẽ đi cho trường và nơi làm bằng phương pháp nào?Ba Tom: À, bọn họ không áp dụng xe hơi. Họ sẽ đi bộ hoặc sút xe nhằm giảm ô nhiễm và độc hại không khí.Tom: Vậy thì thời gian 7 giờ đồng hồ ngày mai, bố sẽ đấm đá xe mang lại chỗ làm, và bé sẽ đi đến trường bởi ván trượt.Ba Tom: Ý kiến hay!

4. Work in pairs. Tell your partner what you will be doing at the following points of time in the future. (Làm theo cặp. Nói cho chính mình học về điều em sẽ làm cho ở rất nhiều mốc không bao lâu sau trong tương lai)

Giải:

I will be going lớn the cinema tomorrow afternoon. (Tôi đã đi mang lại rạp phim vào chiều mai.)Our family will be attending a festival this weekend. (Gia đình chúng tôi sẽ tham dự một tiệc tùng, lễ hội vào vào ngày cuối tuần này.)This time next week we will be doing the mid-term test. (Giờ này tuần tới công ty chúng tôi sẽ làm bài xích kiểm tra thân kỳ.)What will you being vày when you are fifteen years old.

Xem thêm: Tuyến Xe Buýt Tam Kỳ, Đà Nẵng Có Chạy Không, Xe Bus Quảng Nam, Tuyến Số 04: Tam Kỳ

(Bạn sẽ làm cho gì khi chúng ta 15 tuổi?)

5. Complete the magazine article with the passive khung of the verbs below. (Hoàn thành mục tạp chí với bề ngoài bị động của không ít động từ bên dưới)

Giải:

be providedbe usedbe placedbe storedbe solved

Dịch bài:

Chúng tôi vẫn tìm phần lớn nguồn tích điện hiệu quả, sạch với rẻ. Rất nhiều loại tích điện này sẽ không gây ô nhiễm hoặc tiêu tốn lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Năng lượng mặt trời là trong số những nguồn tích điện này. Nó vẫn được cung ứng miễn chi phí từ phương diện trời. Một trong những phần trăm tích điện mặt trời mang lại được Trái đất đang đủ để hỗ trợ điện cho tổng thể dân số’ nuốm giới. Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều non sông trên khắp ráng giới. Phần đa tấm pin khía cạnh trời sẽ được đặt lên mái đơn vị và phần đa tòa công ty khác và năng lượng mặt trời sẽ tiến hành dùng để làm nóng nước. Tích điện sẽ được trữ vào một thời gian dài. Shop chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, vụ việc về việc thiếu năng lượng sẽ được giải quyết.

6. Change the sentences into the passive voice. (Thay đổi hầu hết câu thành thể bị động)

Giải:

We will use waves as an environmentally friendly energy source.(Chúng tôi sẽ áp dụng sóng như là một trong nguồn năng lượng thân thiết với môi trường.)=>Waves will be used as an environmentally friendly energy source. (Sóng sẽ tiến hành dùng như một nguồn năng lượng gần gũi với môi trường.)They will install a network of wind turbines to lớn generate electricity. (Họ đã lắp một màng lưới turbin gió để tạo nên điện.)=>A network of wind turbines will be installed khổng lồ generate electricity. (Một màng lưới turbin gió sẽ được tạo nên điện.)In the countryside, people will burn plants khổng lồ produce heat. (Ở vùng nông thôn, fan ta sẽ đốt cây để tạo ra nhiệt.)=>In countryside, plants will be burnt to produce heat. (Ở vùng nông thôn, cây sẽ tiến hành đốt để tạo thành nhiệt.)We will reduce energy consumption as much as possible. (Chúng tôi đang giảm câu hỏi tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt.)=>Energy consumption will be reduced as much as possible. (Việc tiêu thụ năng lượng sẽ được bớt càng các càng tốt.)We will develop alternative sources of energy. (Chúng ta sẽ cách tân và phát triển những nguồn năng lượng thay thế.)=>Alternative sources of energy will be developed. (Những nguồn tích điện thay tliể sẽ được phát triển.)We will use solar energy to lớn solve the problem of energy shortage. (Chúng ta đang sử dụng năng lượng mặt trời để xử lý vấn đề của việc thiếu năng lượng.)=>Solar energy will be used to lớn solve problem of energy shortage. (Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để xử lý vấn đề của câu hỏi thiếu năng lượng.)

7. Look at the pictures. Write what will be done in the future. (Nhìn vào hầu như bức hình. Viết ra những gì được tiến hành trong tương lai.)

Giải:

A hydro power nguồn station will be built in the region khổng lồ increase the electricity. (Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng trong khoanh vùng để tăng mối cung cấp điện.)Solar Panels will be put on the roof of the buildings. (Những tấm pin mặt trời sẽ tiến hành đặt trẽn nóc những tòa nhà.)A network of wind turbines will be installed to lớn generate electricity. (Một mạng lưới turbin gió sẽ được lắp đặt để tạo thành điện.)Bicycles will be used khổng lồ travel in the city. (Xe đạp sẽ được dùng để làm đi vào thành phố.)