Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của người sử dụng học. Thực hiện ghi chú tại đoạn 3. Bắt đầu đoạn văn tự sự thể hiện bên dưới.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 mới : unit 1


Task 1. Do you know anything about collecting glass bottles? bởi vì you think it is a good hobby? Why/Why not? 

(Em tất cả biết điều gì về bài toán sưu trung bình vỏ chai? Em bao gồm nghĩ nó là một trong những sở mê thích hay không? vì sao có? vì sao không?)

Lời giải đưa ra tiết:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy & useful hobby. It also contributes to saving the environment.

(Nó tức là bạn sưu tập các chiếc chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ về nó là một trong những sở thích hữu dụng và dễ thực hiện. Nó cũng góp phần bảo đảm môi trường.)


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Task 2. Listen khổng lồ an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

(Nghe một bài chất vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở thích của cô ấy. Chấm dứt mỗi không gian trong lưới trường đoản cú với không thật 3 từ.)

*

Phương pháp giải:

Audio script:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby & liked it right away.

Ngoc: Do you giới thiệu this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What vì chưng you vày with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some quality bottles as they are & place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài xích nghe:

Ngọc: Hôm nay họ đang nói đến sở ham mê của bạn, tích lũy các chai thủy tinh. Nó tương đối lạ, đề xuất không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi như thế nào bạn bắt đầu sở mê thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đang xem một lịch trình truyền hình về sở trường này và thích nó ngay lập tức.

Ngọc: Bạn có share sở phù hợp này với bất kể ai không?

Mi: Có chứ, chị em tôi cùng thích nó.

Ngọc: Có cực nhọc không?

Mi: Không, không thể nha. Tôi chỉ thu thập toàn bộ các chai chất thủy tinh đẹp sau khi công ty chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng mang đến tôi một vài vỏ.

Ngọc: Bạn làm cái gi với phần đa chai này?

Mi: Tôi hoàn toàn có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa trường đoản cú họ. Tôi giữ một trong những chai lạ mắt như chúng và đặt nó ở rất nhiều nơi không giống nhau trong nhà. Chúng thay đổi đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn tất cả nghĩ rằng các bạn sẽ tiếp tục sở thích của bản thân mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là 1 trong sở thích hữu ích. Nó rất có thể giúp tiết kiệm ngân sách môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải chi tiết:

1. Collecting glass bottles 

2. two years ago 

3. mother 

4. Grandmother; flower – lamps; home 

5. Useful 

6. Continue the hobby 

1. Name of the hobby: collecting glass bottles

(Tên sở thích: sưu tập vỏ chai)

2. Started: two years ago / 2 years ago

(Bắt đầu: cách đó 2 năm)

3. Person who shares the hobby with Mi: mother / mom

(Người chia sẻ sở phù hợp với Mi: mẹ)

4. To bởi this hobby ngươi has to:

(Để triển khai sở ưa thích này, các bạn phải:)

a) collect bottles after use + get them from grandmother

(Thu gom vỏ chay sau khoản thời gian sử dụng + nhận bọn chúng từ bà)

b) make flower vases or lamps

(làm một lọ hoa hoặc đèn)

c) use them as home decorations

(sử dụng chúng như đồ gia dụng trang trí trong nhà)

5. Feelings about the hobby: useful

(Cảm thừa nhận về sở thích: hữu ích)

6. Future: will continue the hobby

(Tương lai: sẽ liên tiếp sở thích)


Task 3. Work in pairs. Ask và answer questions about each other"s hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời thắc mắc về sở thích của từng người. Chú thích như mặt dưới.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

Hoa’s hobby

(Sở ưng ý của Hoa)

1. Name of the hobby: swimming 

(Tên sở thích: tập bơi lội)

2. When he/she started the hobby: 1 year ago 

(Cô ấy đã bắt đầu sở mê say khi nào: cách đó 1 năm)

3. Who he/she shares it with: her brother 

(Cô ấy chia sẻ sở thích với ai: em trai cô ấy)

4. To vì this hobby you have to: practice swimming gradually 

(Để triển khai sở phù hợp này các bạn phải: thực hành tập bơi lội từ từ)

5. Feelings about the hobby: interesting

(Cảm giác về sở thích: thú vị)

6. Future: will continue the hobby & do more

(Tương lai: tiếp tục sở thích hợp và tập bơi nhiều hơn)


Task 4. Now, write a paragraph about your classmate"s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below

(Bây giờ, viết một quãng văn về sở thích của doanh nghiệp học. Thực hiện ghi chú tại phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ bỏ sự thể hiện mặt dưới.)

__________is my classmate. His/Her hobby is__________.

Xem thêm: Metabolic Là Gì ? Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Đối Với Cơ Thể Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Đối Với Cơ Thể

Lời giải chi tiết:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to lớn swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had khổng lồ practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.

(Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của bạn ấy là bơi lội. Bạn ấy đã bước đầu học bơi từ thời điểm cách đây 1 năm. Các bạn ấy thường đi bơi với em trai. Chúng ta ấy vẫn phải thực hành thực tế tập bơi dần dần cho sở trường này. Các bạn ấy thấy sở trường này thật thú vị cùng thư giãn. Trong lương lai, các bạn ấy đã đi bơi nhiều hơn thế nữa nữa.)