Thơ Thúy Kiều ❤️ Trọn bộ 3254 Câu Thơ Truyện Kiều ✅ phần đông Câu Thơ Hay độc nhất vô nhị Của Đại Thi Hào Nguyễn Du Về cô bé Hồng Nhan bạc đãi Phận.


Thơ Về Thúy Kiều

Nàng Kiều đã mất quá xa lạ so với chúng ta, thuộc ngâm lại vài ba câu thơ miêu tả nàng Kiều cực hay của đại thi hào Nguyễn Du tiếp sau đây nhé!

Kiều cùng tinh tế và sắc sảo mặn mà,So bề tài sắc lại là phần hơn.Làn thu thủy, đường nét xuân sơn.Hoa ghen lose thắm, liễu hờn hèn xanh.Một nhị nghiêng nước nghiêng thành.Thông minh vốn sẵn tính trời,Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.Cung mến lầu bậc ngũ âm,Nghề riêng ăn uống đứt hồ thế một trương.