Thơ Thúy Kiều ❤️ Trọn Bộ 3254 Câu Thơ Truyện Kiều ✅ Những Câu Thơ Hay Nhất Của Đại Thi Hào Nguyễn Du Về Cô Gái Hồng Nhan Bạc Phận.


Thơ Về Thúy Kiều

Nàng Kiều đã không còn quá xa lạ đối với chúng ta, cùng ngâm lại vài câu thơ miêu tả nàng Kiều cực hay của đại thi hào Nguyễn Du dưới đây nhé!

Kiều cùng sắc sảo mặn mà,So bề tài sắc lại là phần hơn.Làn thu thủy, nét xuân sơn.Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.Một hai nghiêng nước nghiêng thành.Thông minh vốn sẵn tính trời,Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.Cung thương lầu bậc ngũ âm,Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.