Trong thời đại open hội nhập như hiện nay nay, nước ta hiện có khá nhiều người quốc tế đến sinh hoạt và làm việc tại những thành phố lớn. Mặc dù nhiên, phát âm biết của người quốc tế về điều khoản tại nước trực thuộc còn khôn xiết hạn chế, nhất là trong nhiệm vụ về thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

Bạn đang xem: Thuế thu nhập cá nhân tiếng anh là gì

Chính vì lý do này, để quý người tiêu dùng nắm được thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT việt nam xin cung ứng khái niệm này qua bài viết sau đấy.

Thuế thu nhập cá thể là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là nhiều loại thuế trực tiếp tiến công vào khoản thu nhập cá nhân của fan nộp thuế từ tiền lương, các nguồn thu khác trừ các khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế và được giảm trừ gia đạo vào nguồn giá thành của bên nước.

Các chủ thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của nước ta hiện nay: fan cư trú cùng không trú ngụ tại vn có khoản thu nhập thuộc các khoản thu nhập chịu thuế.

*

Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là Personal income tax

Với thắc mắc Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? Tổng đài TBT xin được quan niệm như sau:

Personal income tax is a tax directly imposed on taxpayers’ incomes from salaries and other sources, except for tax-exempt incomes và family allowances deducted from the state budget.

The subjects must pay personal income tax according to lớn the current provisions of Vietnam: residents and non-residents in Vietnam with income subject to lớn taxable income.

Một số từ tương ứng thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh là gì?

1/ Tax-exempt incomes: thu nhập cá nhân được miễn thuế

2/ Taxable income: thu nhập chịu thuế

3/ Non-taxable income: thu nhập không chịu đựng thuê

4/ In-country tax: thuế nội địa

5/ worldwide employment income: thu nhập cá nhân trên toàn nuốm giới

6/ A resident taxpayer: bạn nộp thuế cư trú

7/ Taxable revenue & income: lệch giá và các khoản thu nhập chịu thuế.

*

Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ thuế thu nhập cá nhân tiếng Anh viết như thế nào?

– Every April 15th, everyone’s personal income tax submissions are due. Every citizen needs to file their tax return with the IRS for the income they received in the year.

Dịch: hằng ngày 15 tháng tư đến hạn nộp thuế thu nhập cá nhân của hồ hết người. Mỗi công dân buộc phải kê khai thuế với IRS cho thu nhập cá nhân họ nhận được trong năm.

– As both a shareholder và employee, Ha was taxed both at the coporate level & subjected lớn a personal income tax on amounts receive for wages and dividends.

Dịch: Vừa là người đóng cổ phần vừa là nhân viên, Hà bị đánh thuế thu nhập doanh nghiệp và đề xuất chịu thuế thu nhập cá thể với số tiền nhận được từ chi phí lương và cổ tức.

– Everyone whose Massachusetts gross income is $8,000 or more must file a Massachusetts personal income tax return on or by April 15th following the over of every tax year. If the due date falls on a Saturday, Sunday, or legal holiday, the due date is the next business day.

Dịch: Mọi người dân có tổng thu nhập tại Massachusetts là 8.000 đô la trở lên phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của Massachusetts vào hoặc trước ngày 15 tháng bốn sau khi xong mỗi năm tính thuế. Nếu ngày đáo hạn rơi vào Thứ Bảy, chủ Nhật hoặc dịp lễ hợp pháp, ngày đáo hạn là ngày làm việc tiếp theo.

Xem thêm: So Sánh Kem Chống Nắng Skin Aqua Xanh Và Hồng Nâng Tone Mẫu Mới

Trên đấy là toàn bộ bài viết của tổng đài TBT vn về Thuế thu nhập cá thể tiếng Anh là gì? mong muốn qua bài viết này, quý vị làm rõ hơn về cái khái niệm cũng như các từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành thuế trên Việt Nam.