Ta định nghĩa số hoàn hảo như sau: Số hoàn hảo là một số tự nhiên mà tổng tất cả các ước tự nhiên thực sự của nó thì bằng chính nó. Vậy ước thực sự là gì? Là các ước không bằng số đó. Hãy tham khảo với romanhords.com ngay bên dưới nhé.

Bạn đang xem: Thuật toán tìm số hoàn hảo

VD: 6 là số hoàn hảo vì 6 = 1+2+3

Ta hãy cùng tìm hiểu về thuật toán kiểm tra số hoàn hảo và minh họa chúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal và Scratch để xem có gì khác biệt không nhé.

Video hướng dẫn viết chương trình kiểm tra số hoàn hảo

Thuật toán kiểm tra số hoàn hảo

Ta nhận thấy bài toán này phải sử dụng kĩ thuật cộng dồn để tính tổng (S) các ước thực sự của số a.

Hàm kiểm tra số hoàn hảo

Khởi động S =0;

Duyệt từ 1 đến a – 1 số nào là ước của a thì cộng dồn vào S

Thật đơn giản phải không nào, sau đây chúng ta cùng xem minh họa thuật toán này trong Pascal và Scratch có gì khác không nhé.

Sơ đồ thuật toán tìm số hoàn hảo

Dưới đây là sơ đồ thuật toán tìm số hoàn hảo các bạn hãy tham khảo nhé.

*

Viết chương trình kiểm tra số hoàn hảo trong pascal

Chương trình dưới đây được viết bằng cách sử dụng chương trình con, mình luôn thích sử dụng chương trình con để viết bởi nó giúp mình dễ phân tích một bài toán. Có thể lúc đầu các bạn chưa quen với chương trình con thì thấy nó phức tạp nhưng khi đã thạo rồi thì các bạn sẽ thấy được giá trị hết sức to lớn của nó.

Xem thêm: Hình Ảnh Gấu Bắc Cực Ngủ Trên Tảng Băng Báo Động Về Biến Đổi Khí Hậu

Dữ liệu vào file: hoanhao.inp Dữ liệu ra file: hoanhao.out
Chứa số n (n

Code Pascal

Chương trình kiểm tra số hoàn hảo trong Scratch

Nhìn vào thuật toán thì các bạn có thể dễ dàng thực hiện được chương trình kiểm tra số hoàn hảo trong Scratch rồi phải không nào, mình sẽ gợi ý như sau:

Các bạn hãy tạo một đối tượng (Cô giáo chẳng hạn) và lập trình cho đối tượng như sau:

Khi lá cờ được nhấn Hỏi ‘bạn muốn kiểm tra xem số nào có phải là số hoàn hảo không?’ và đợi người dùng trả lời Tạo và khởi động biến i = 1, biến S để lưu tổng các ước bằng 0 Lặp lại “Trả lời” – 1 lần (“Trả lời” chứa số cần kiểm tra có phải là số hoàn hảo hay không) Nếu trả lời chia hết cho i thì cộng dồn i vào S Tăng i lên 1 Kết thúc vòng lặp ta chỉ cần kiểm tra xem S có bằng “Trả lời” không và kết luận.

Các bạn hãy tự thực hiện xem thế nào nhé. Chúc các bạn thành công và xin hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo.