Quá khứ tiếp nối là một trong 3 thì thừa khứ thường chạm mặt nhất vào nhóm hầu hết thì quá khứ trong tiếng Anh, cùng Anh ngữ Ms Hoa tham khảo thêm về thì thừa khứ thịnh hành này nha.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn


Thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng khi ao ước nhấn mạnh cốt truyện hay quy trình của sự đồ hay sự việc hoăc thời hạn sự đồ gia dụng hay vấn đề đó diễn ra và phía trên là thì giờ Anh mà nhiều người nhầm lẫn nhất.

Để giúp các chúng ta cũng có thể tự tin về kỹ năng thì giờ đồng hồ Anh vượt khứ tiếp tục cô đã share chi tiết, công thức, giải pháp sử dụng, tín hiệu nhận biết, bài xích tập... Hôm nay Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn bài viết Thì thừa khứ tiếp tục (Past Continuous) - Tổng quan đầy đủ từ A - Z. Vậy chúng ta cùng vào bài học kinh nghiệm ngay thôi nào!

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Câu khẳng định

Cấu trúc

S + was/were + V-ing.

Lưu ý

I/ He/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít – was

S= We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số nhiều – were

Ví dụ

- We were just talking about it before you arrived. (Chúng tớ đang nói đến chuyện kia ngay trước lúc cậu đến.)

2. Câu lấp định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

Ví dụ

- He wasn’t working when his quái nhân came yesterday. (Hôm qua anh ta đang không thao tác khi sếp của anh ta đến)

 

3. Câu nghi vấn

Cấu trúc

Q: Was / Were + S + V-ing?

A: Yes, S + was/were.

No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ

- Q: Was your mother going lớn the market at 7 A.M yesterday? (Lúc 7 tiếng sáng hôm qua mẹ em sẽ đi chợ bao gồm phải không?)

A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Các trạng từ bỏ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

- at + giờ đồng hồ + thời gian trong vượt khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong thừa khứ)

Trong câu gồm “when” khi miêu tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi vẫn hát trong nhà tắm thì chị em tôi đi vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất khi chúng tôi đang coi ti vi)

Cân nhắc thực hiện thì thừa khứ tiếp diễn khi có xuất hiện thêm các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời gian đó); …

- She was dancing while I was singing (Cô ấy vẫn múa trong lúc tôi sẽ hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc đó người lũ ông sẽ gửi thư sinh sống bưu điện)

 

*
 (Mới + HOT) - Inbox dìm tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Thì vượt khứ tiếp tục nhấn mạnh diễn biến hay quy trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự đồ dùng hay vụ việc đó diễn ra

Ví dụ

Phân tích ví dụ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ tạo sáng hôm qua, anh ta sẽ xem bạn Nhện)

watcheswatchedwas watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong thừa khứ à Ta phân chia động từ phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn lời giải C

1. Mô tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong thừa khứ tiếp diễn

Ví dụ 2:

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong lúc tôi vẫn tắm thì cô ấy sẽ dung thứ tính)

usedwas usinguses

Trong câu xuất hiện trạng từ while + mệnh đề phân tách thì vượt khứ tiếp diễn, ta phân chia mệnh đề sót lại theo thì thừa khứ tiếp nối để biểu đạt 2 hành vi xảy ra thuộc 1 thời điểm trong quá khứ

Chọn lời giải B

2. Biểu đạt hai hành động xảy ra mặt khác trong quá khứ

Ví dụ 3:

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi sẽ nấu cơm trắng thì mất điện.)

was cookingcookedwill cook

Chuyện mất điện xảy ra bất ngờ đột ngột xen vào hành vi đang nấu cơm => Ta chia hành động đang xẩy ra và bị xen vào ở thì vượt khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp A

3.Diễn đạt hành vi đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào

Ví dụ 4:

– When he worked here, he always (make)………….. Noise (Khi anh ta làm việc ở đây, anh ta luôn gây ồn ào)

makeswas always makingmade

Hành động gây ồn ào xảy ra liên tục, lặp đi tái diễn làm phiền đến tín đồ khác trong quá khứ

à Ta phân chia động trường đoản cú này sinh hoạt thì thừa khứ tiếp diễn

Chọn giải đáp B

4.Hành động lặp đi lặp lại trong vượt khứ và có tác dụng phiền đến bạn khác

 

IV. BÀI TẬP VỀ THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài tập 1Biến đổi những câu sau sang bao phủ định, nghi ngại và trả lời các thắc mắc nghi vấn đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

He was typing a letter when his quái nhân went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài tập 2: phân chia động từ làm việc dạng đúng để xong câu

I (walk)___________down the street when it began to lớn rain.At this time last year, I (attend)__________an English course.Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.The boy fell & hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.When we met them last year, they (live)______ in Santiago.The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the city.The lorry (go) _____ very fast when it hit our car.While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi party in the other room.Mary and I (dance)_________ the house when the telephone rang.We (sit)________ in the café when they saw us.

 

=>> tất tần tật về ngữ pháp TOEIC

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

1

- He wasn"t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ tuổi mọc thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren"t working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren"t.

Work /wɜːk/ động từ có nghĩa là “làm việc”, danh từ quanh đó nghĩa “công việc” còn tức là “tác phẩm”

3

- She wasn"t painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

Painter /"peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): làm bánh ngọt

4

- Anne wasn"t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn"t.

School of thought (n): phe phái tư tưởng

5

- He wasn"t typing a letter when his quái nhân went into the room.

- Was he typing a letter when his quái dị went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn"t.

Room /ruːm/ (n): ngoài nghĩa là “căn phòng” còn tức là “không gian trống”

VD: There"s room for one more at the table. (Có địa điểm trống cho một người nữa trên bàn đấy)

Bài tập 2: chia động từ nghỉ ngơi dạng đúng để kết thúc câu:

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

1

was walking

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì thừa khứ đối chọi => diễn đạt 1 hành vi đang diễn ra thì 1 hành vi khác xen vào (Tôi đang quốc bộ trên mặt đường thì trời mưa)

=> Ta chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

Đi bộ trên tuyến đường ta ko nói là “walk on the street” nhưng mà nói là “walk down / walk along the street”

2

was attending

Có từ biểu thị At this time last year

- Attendance kiểm tra /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): vắng ngắt mặt

3

was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì vượt khứ đối kháng => biểu thị 1 hành động đang diễn ra thì 1 hành động khác xen vào ( Jim đang ngồi dưới cội cây thì nghe thấy tiếng nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang diễn ra ở thì vượt khứ tiếp diễn

 

4

was riding

Dấu hiện là While + Mệnh đề thì vượt khứ đối chọi => bộc lộ 1 hành động đang ra mắt thì 1 hành vi khác xen vào (Cậu bé bỏng đang lái xe đạp thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike: : Lái xe đạp điện / xe thứ ta áp dụng động trường đoản cú “ride”

- Drive + car / truck: Lái ô tô / xe tải, ta thực hiện động tự “drive”

5

were living

  

6

was walking

 

Camera ko phát âm là /ca me ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): trang bị ảnh, lắp thêm quay

7

was going

 

Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: xe pháo tải

8

was studying; was having

Có từ dấu hiệu While + Mệnh đề phân tách ở thì quá khứ tiếp diễn, mệnh đề phía đằng sau ta cũng chia ở thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt 2 hành vi xảy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): các bạn cùng phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): các bạn cùng nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): chúng ta cùng lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): các bạn cùng nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): bạn tri kỷ

9

were dancing

Dấu hiện nay là When + Mệnh đề thì vượt khứ đơn => biểu lộ 1 hành vi đang ra mắt thì 1 hành động khác xen vào (Marry cùng tôi vẫn múa thì điện thoại cảm ứng đổ chuông)

=> Ta chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì quá khứ tiếp diễn

 

10

were sitting

Dấu hiện là When + Mệnh đề thì quá khứ đối kháng có cồn từ “saw” (Ai kia bị bắt gặp khi đang có tác dụng gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang ra mắt ở thì thừa khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán cà phê được sắp xếp bàn trên các vỉa hè mang đến khách vừa ngồi vừa nhìn đường phố

- Trendy café (n): quán coffe có phong cách theo xu thế thịnh hành

 

LUYỆN TẬP

Để củng ráng thêm kiến thức và kỹ năng tiếng Anh về thì vượt khứ tiếp nối được tác dụng nhất. Các bạn hãy có tác dụng thêm bài xích tập tiếp sau đây nhé!

Bài tập 1: phân tách động từ ngơi nghỉ dạng thừa khứ 1-1 và vượt khứ tiếp tục để hoàn thành đoạn văn sau

In my last holiday, I went to lớn Hawaii. When I (go) 1…………………………. Lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. In the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. Some water. Suddenly I (see) 4…………………………. A boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) 5…………………………. Beautiful black. He was very tall & thin và his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. Fast. I (ask) 7…………………………. Him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. Me that his name was John. He (stay) 9…………………………. With me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. A lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote khổng lồ me a letter very soon và I answered him.

Bài tập 2: tìm lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she vị while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren"t sleep during the meeting last Monday.He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.She didn"t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend and I go lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau bằng ý tưởng phát minh của chủ yếu bạn, sử dụng thì quá khứ tiếp nối

At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….Half an hour ago, ……………………………………………………………Matt phoned while we …………………………………………………....…The doorbell rang while I …………………………………………………...We saw an accident while we ………………………………………………Ann fell asleep while she …………………………………………………..The television was on, but nobody …………………………………………

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

1. Went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was

6. Beat 7. Asked 8. Told 9. Stayed 10. Had

Bài tập 2:

1. I was play football when she called me.

Play => playing

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

Was…study => Were…studying

3. What was she do while her mother was making lunch?

Do => doing

4. Where did you went last Sunday?

Went => go

5. They weren"t sleep during the meeting last Monday.

Sleep => sleeping

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

Have => had

7. She didn"t broke the flower vase. Tom did.

Broke => break

8. Last week my friend & I go to lớn the beach on the bus.

Go => went

9. While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

Am => was

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Turn => turned

Bài tập 3:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents.

2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise.

3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch.

4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework.

5. Half an hour ago, I was playing cards with John.

6. Matt phoned while we were chatting.

7. The doorbell rang while I was washing my hair.

8. We saw an accident while we were watching TV.

9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.

10. The television was on, but nobody was watching.

Xem thêm: Cách Chèn Thêm Cột Trong Word 2010, Cách Thêm Hàng Và Cột Trong Bảng Word, Powerpoint

> Tổng hợp các thì trong giờ anh thông dụng

Trên đây là tổng thể kiến thức về thì quá khứ tiếp tục mà cô muốn chia sẻ tới các bạn, mong muốn rằng sẽ giúp bạn làm sao đang hy vọng học giờ đồng hồ Anh, ôn thi TOEIC có kỹ năng nền tảng cực tốt nhé! Chúc các bạn học xuất sắc và chinh phục được tiếng Anh hiệu quả.