Thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn là một trong những thì đặc biệt quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp giờ anh. Bởi chúng được sử dụng không ít trong các bước và cuộc sống đời thường trong môi trường thiên nhiên ngoại ngữ. đọc được điều đó, anh ngữ romanhords.com đang tổng hợp những kiến thức cần thiết để giúp các bạn cũng có thể hiểu rõ và vắt vững các kiến thức của cấu trúc này. Hy vọng nội dung bài viết này sẽ giúp đỡ ích được cho chúng ta trong môi trường thao tác làm việc và học tập.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ Anh FREE

1. Định nghĩa thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn

Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn là thì được thực hiện để chỉ sự việc xẩy ra trong vượt khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này nhằm nói về việc việc đã xong nhưng họ vẫn còn thấy hình ảnh hưởng

2. Cách dùng thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

Cách dùngVí dụ
Hành động bước đầu ở thừa khứ cùng còn đang thường xuyên ở bây giờ (nhấn to gan lớn mật tính liên tục)She has been waiting for you all day( Cô chị em đã ngóng cậu cả ngày rồi)

She has been working here since 2010. (Cô ấy thao tác ở đây từ năm 2010.)

Hành đụng đã kết thúc trong thừa khứ, nhưng bọn họ quan trung ương tới tác dụng tới hiện nay tại.It has been raining (Trời vừa mưa chấm dứt )

I am very tired now because I have been working hard for 12 hours. (Bây tiếng tôi hết sức mệt vì chưng tôi đã thao tác làm việc vất vả vào 12 tiếng đồng hồ.)

3. Bí quyết thì bây giờ tiếp diễn

Câu khẳng định

Câu che định

Câu nghi vấn

S + have/ has + VpII

CHÚ Ý:

– S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has

Ví dụ:

– I have graduated from my university since 2012. (Tôi giỏi nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)

– She has lived here for one year. (Cô ấy sống ở đây được 1 năm rồi.)

S + haven’t / hasn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

– haven’t = have not

– hasn’t = has not

Ví dụ:

– I haven’t been studying English for 5 years. (Tôi không học tập tiếng Anh được 5 năm rồi.)

– She hasn’t been watching films since last year. (Cô ấy ko xem phim từ năm ngoái.)

Have/ Has + S + been + V-ing ?

CHÚ Ý:

Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has.

Ví dụ:

Have you been standing in the rain for more than 2 hours? (Bạn đứng dưới mưa rộng 2 tiếng đồng hồ đeo tay rồi buộc phải không?)

Yes, I have./ No, I haven’t.

Has he been typing the report since this morning? (Anh ấy tiến công máy bài report từ sáng sủa rồi rồi cần không?)

Yes, he has./ No, he hasn’t.

4. Vệt hiệu phân biệt thì hiện nay tại dứt tiếp diễn

– Since + mốc thời gian

Ex: She has been working since early morning. (Cô ấy thao tác làm việc từ sáng sớm.)

– For + khoảng thời gian

Ex: They have been listening to lớn the radio for 3 hours. (Họ nghe đài được 3 tiếng đồng hồ thời trang rồi.)

– All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)

Ex: They have been working in the field all the morning. (Họ làm việc ngoài đồng cả buổi sáng.)

Các bạn bài viết liên quan cách cần sử dụng thì hiện tại hoàn thành tại đây nha:

Thì quá Khứ hoàn Thành

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

*

5. Bài tập

Bài 1: Chia những động từ dưới đây sang thì hiện tại tại dứt hoặc hiện tại dứt tiếp diễn.

Xem thêm: Vật Lý 9 Bài 24: Từ Trường Của Ống Dây Có Dòng Điện Chạy Qua

I (try) khổng lồ learn English for years.I (wait) for two hours, but she (not come ) yet.She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)?I (wait) hear nearly half an hour for my girlfriend Joana; vày you think she (forget) lớn come?Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill.Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet.Jack (go) khổng lồ Switzerland for a holiday; I never (be) there.We (live) for the last five months, & just ( decide) khổng lồ move.You already (drink) 3 cups of tea since I (sit) here.That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet?

Đáp án:

have been trying/ have not succeededhave been waiting / hasn’t comehas read /have you readhave been waiting / has forgothas been resting / has beenhas been studying / has not gothas gone / has never beenhave been living / have just decidedhave already drunk / have been sitting.has been lying / haven’t you read