Hình vỏ hộp chữ nhật là trong số những hình thường chạm mặt trong thực tế và trong Toán học? Vậy công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật như thế nào? công thức tính diện tích s hình hộp chữ nhật ra sao. Mời các bạn hãy thuộc romanhords.com theo dõi nội dung bài viết dưới đây để biết được toàn thể kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là 1 trong hình trong không khí 3 chiều, trong các số đó mọi mặt của nó đầy đủ là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu điện thoại tư vấn 2 mặt bất kể đối diện nhau là phương diện đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt mặt của hình hộp chữ nhật.


2. Bí quyết tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng tích của chiều nhiều năm nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không gian mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích s đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình hộp chữ nhật

- diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật:

*

- diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều dài hình vỏ hộp chữ nhật.b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

- nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Quá trình tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần khẳng định các đại lượng tất cả trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích chứa nước của một chiếc hồ nước có những thiết kế hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện quá trình sau:

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, chúng ta cần xác minh các đại lượng tất cả trong phương pháp tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích đựng nước của một chiếc hồ nước có mẫu thiết kế hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước có thể chứa trong đầm nước (trên hình)

a. Xác minh chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều nhiều năm là cạnh dài nhất của khía cạnh phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh lâu năm nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều lâu năm = 5 m.

b. Xác minh chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn độc nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây nhằm đo cạnh ngắn tốt nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc cùng với chiều dài cùng chiều rộng của hình vừa lòng chữ nhật. Chúng ta có thể do độ cao của hồ nước bằng thước dây, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều dài và độ cao tùy ý, không cần lưu ý đến thứ từ trước, sau. Áp dụng bí quyết tính thể tích hình hộp chữ nhật cho hồ nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước nước có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy một ví dụ tính thể tích khối hộp chữ nhật

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8 m, chiều rộng lớn 5 m và chiều cao 6 m. Tính đường chéo cánh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo của khối hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ gồm chiều dài cạnh đáy là 7 cm, chiều rộng cạnh đáy là 3 cm, độ cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta rất có thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có hình trạng hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng lớn là 10 m và chiều cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều dài của hồ.

Giải:

Chiều dài của hồ đựng nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật cùng với chiều dài là 2,5cm, chiều rộng lớn là 1,8 centimet và độ cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó đó.

Xem thêm: Extensions Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Định Nghĩa Extension Là Gì


Giải:

Theo đề bài cho thì a = 2,5; b = 1,8 và h= 2. Vậy nên khi áp dụng các công thức tính ta vẫn có:

Thể hình hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài bác tập trắc nghiệm thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 1: mang đến hình lập phương có diện tích 1 mặt bên 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích s toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 cm 3

Câu 3: đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ bao gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang đến hình lập phương có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích s 1 mặt của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: đến hình lập phương có những cạnh có độ nhiều năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương đó là?

A. 100 centimet 3B.125/3 centimet 3C. 125 cm 3 D. 115 centimet 3

Câu 7: cho hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ tất cả AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích s đáy SABCD = 24cm2 và hoàn toàn có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật gồm độ nhiều năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về