Hai mặt đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc chế tác thành là góc vuông

Cùng đứng đầu lời giải đi tìm kiếm hiểu chi tiết về hai tuyến đường thẳng vuông góc nhé.

Bạn đang xem: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

*
nuốm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc" width="258">

Hai con đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau.

Nếu trong số góc tạo thành có một góc vuông thì hai tuyến phố thẳng đó điện thoại tư vấn là hai đường thẳng vuông góc với kí hiệu xx′⊥yy′.

Tính chất: Có một và duy nhất đường thẳng a′ đi qua điểm O cho trước cùng vuông góc với con đường thẳng a cho trước.

*
nuốm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 2)" width="344">

Ví dụ: 

*
thế nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 3)" width="569">

Hướng dẫn giải:

*
nắm nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 4)" width="365">

2. Đường trung trực của đoạn thẳng


Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng được call là mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Ta có xy vuông góc cùng với đoạn thẳng AB tại I là trung điểm của AB đề nghị xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

*
gắng nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 5)" width="247">

I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB, d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp AB. Ta có: (IA=IB)

Ví dụ:

*
vậy nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 6)" width="399">

Chú ý: Kí hiệu xy ∩ AB = O đọc là xy cắt AB tại O

3. Giải pháp vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc

+ Ta thường xuyên dung eke cùng thước kẻ để vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc

+ Ta vượt nhận đặc thù sau:

Tính hóa học : bao gồm một và duy nhất đường thẳng a" đi qua điểm O mang lại trước với vuông góc với con đường thẳng a mang lại trước

Trường thích hợp điểm O mang đến trước nằm trên phố thẳng a.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A, Cho Hình Chóp S

*
cầm cố nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 7)" width="398">

Trường thích hợp điểm O đến trước nằm ngoài đường thẳng

*
gắng nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 8)" width="404">
*
chũm nào là hai tuyến đường thẳng vuông góc (ảnh 9)" width="816">

Hướng dẫn giải:

*
thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 10)" width="246">

4. Bài bác tập

Bài 1: Chứng tỏ nhì tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc cùng với nhau

Hướng dẫn giải:

*
cầm cố nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 11)" width="407">

Gọi 2 góc kề bù là ∠xOy và ∠yOz, bao gồm lần lượt nhì tia phân giác là Om với On

*
thay nào là hai tuyến phố thẳng vuông góc (ảnh 12)" width="475">

Vậy nhì tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau.