Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về hai đường thẳng vuông góc nhé.

Bạn đang xem: Thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc" width="258">

Hai đường thẳng xx′ và yy′ cắt nhau.

Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu xx′⊥yy′.

Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a′ đi qua điểm O cho trước và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 2)" width="344">

Ví dụ: 

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 3)" width="569">

Hướng dẫn giải:

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 4)" width="365">

2. Đường trung trực của đoạn thẳng


Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Ta có xy vuông góc với đoạn thẳng AB tại I là trung điểm của AB nên xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 5)" width="247">

I là trung điểm của đoạn thẳng AB, d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta có: (IA=IB)

Ví dụ:

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 6)" width="399">

Chú ý: Kí hiệu xy ∩ AB = {O} đọc là xy cắt AB tại O

3. Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc

+ Ta thường dung eke và thước kẻ để vẽ hai đường thẳng vuông góc

+ Ta thừa nhận tính chất sau:

Tính chất : Có một và chỉ một đường thẳng a" đi qua điểm O cho trước và vuông góc với đường thẳng a cho trước

Trường hợp điểm O cho trước nằm trên đường thẳng a.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A, Cho Hình Chóp S

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 7)" width="398">

Trường hợp điểm O cho trước nằm ngoài đường thẳng

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 8)" width="404">
*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 9)" width="816">

Hướng dẫn giải:

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 10)" width="246">

4. Bài tập

Bài 1: Chứng tỏ hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau

Hướng dẫn giải:

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 11)" width="407">

Gọi 2 góc kề bù là ∠xOy và ∠yOz, có lần lượt hai tia phân giác là Om và On

*
Thế nào là hai đường thẳng vuông góc (ảnh 12)" width="475">

Vậy hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau.