- Công nghiệp hóa -Hiện đại hóa là quá trình chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng và phát triển nền văn hóa tri thức.

Bạn đang xem: Thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

*

2. Nhiệm vụ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

- Ứng với công nghệ mới, công nghệ hiện đại vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa thì yếu tố con người và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Vì vậy Đảng và nhà nước ta đã xác định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu".


*
CNH - HĐH mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề về mọi mặt (Kinh tế - xã hội - con người) để thực hiện mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh".


*
CNH - HĐH là nhiệm vụ trọng tâm của thời kì quá độ lên CNXH

3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

*

- Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị.

- Có lối sống lành mạnh, rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực.

- Tham gia các hoạt động sản xuất.

- Tham gia các hoạt động chính trị.

4. Nhiệm vụ củathanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

*

- Ra sức học tập toàn diện.

- Xác định lý tưởng sống đúng đắn.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mẹ Thương Con Có Hay Chăng Thương Từ Khi Thai Nghén Trong Lòng

- Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủa nhân của đất nước trong thời kì đổi mới.

Trong quá trình học tập , nếu có bất kỳ thắc mắc nào , các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng romanhords.com cùng thảo luận và trả lời nhé . Chúc các em học tốt!


Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Đóng góp

Lưu lại
Lớp học
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Tiếng anh thí điểm Đạo đức Tự nhiên và xã hội Khoa học Lịch sử và Địa lý Tiếng việt Khoa học tự nhiên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Bộ sách
Chương trình cũ Hỗ trợ học sinh học sách Cánh Diều Hỗ trợ học sinh học sách Kết nối tri thức với cuộc sống Hỗ trợ học sinh học sách Chân trời sáng tạo
Chủ đề cha
Đang tải dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang tải dữ liệu...
Nội dung