HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Hình thức đào tạo: thiết yếu quyThời gian đào tạo: 2 năm, học các ngày trong tuần và/ hoặc sản phẩm Bảy, chủ nhật

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Về văn bằng, ngành học

+ Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành quản ngại trị tởm doanh cần phải có một trong số điều kiện sau:

+ Đã tốt nghiệp đh ngành đúng hoặc cân xứng với ngành quản trị kinh doanh;

+ Đã xuất sắc nghiệp đại học những ngành gần với ngành đăng ký dự thi, bao gồm các siêng ngành, ngành sau: kinh tế học, kinh tế đối ngoại, tởm doanh, kế toán tài chính - Kiểm toán, quản ngại trị-Quản lý, Tài thiết yếu - bank - bảo hiểm và đã học bổ sung kiến thức những học phần bên dưới đây:

STT

Tên học tập phần

Số tín chỉ

1

Quản trị chiến lược

3

2

Quản trị tài chính

3

+ Đã tốt nghiệp đại học các ngành khác cùng đã học bổ sung cập nhật kiến thức các học phần bên dưới dây:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Nguyên lý thống kê

3

2

Quản trị nhân sự

3

3

Quản trị chiến lược

3

4

Quản trị tài chính

3

Về kinh nghiệm nghề nghiệp

+ trường hợp người có bằng giỏi nghiệp ngành không giống (không thuộc những ngành vẫn liệt kê nghỉ ngơi trên) đăng ký dự thi vào ngành quản ngại trị marketing phải tất cả tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký tuyển sinh tính cho ngày dự thi.

Bạn đang xem: Thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học ngoại thương

Hình thức dự tuyển chọn :

+ Thi tuyển so với người Việt Nam

+ Xét tuyển đối với người quốc tế có ước muốn học thạc sĩ trên Việt Nam.

+ Môn thi tuyển sinh :Áp dụng theo lý lẽ hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của ngôi trường Đại học tập Ngoại thương.

Thí sinh được miễn thi môn thi nước ngoài ngữ nếu thỏa mãn nhu cầu một trong các điều khiếu nại theo nguyên tắc hiện hành về đào tạo chuyên môn thạc sĩ của ngôi trường Đại học tập Ngoại yêu mến hoặc gồm bàng cử nhân rất tốt của ngôi trường Đại học Ngoại thương.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Vài Kết Luận Của Bản Thân, Please Wait

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khái quát tháo chương trình

+ Tổng sổ học tập phần: 18 học tập phần (bao có 01 chuyên đề)

+ tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

Cấu trúc kiến thức:

Số học tập phần

Số tín chỉ

Kiến thức chung

3

9

Kiến thức cơ sở

7

21

Kiến thức bắt buộc

4

12

Kiến thức trường đoản cú chọn

3

9

Kiến thức siêng ngành

8

24

Kiến thức bắt buộc

4

12

Kiến thức tự chọn

4

12

Luận văn

7

Yêu mong của luận văn: Đáp ứng yêu ước theo quy chế hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học tập Ngoại thương với của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Danh mục những học phần trong chưong trình đào tạo

Mã học tập phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Phần chữ

Phần số

Phần kiến thức và kỹ năng chung (General Knowledge)

9

TRI

601

Triết học (Philosophy)

4

TAN

601

Tiếng Anh (Engỉish)

4

PPH

602

Chuyên đề chỉ dẫn viết luận văn

(Guide khổng lồ master ’s thesis writing)

1

Phần kỹ năng cơ sở và chăm ngành

(Core & Professional Knowledge)

45

1. Kiến thức cơ sở ngành (Core Knowledge)

21

1.1. Những học phần đề nghị (Core courses)

12

QTR

625

Thống kê vận dụng cho đơn vị quản trị điều hành và quản lý (Statistỉcs in business)

3

QTR

609

Quản trị chiến lược sale quốc tế (International Strategic Management)

3

KET

602

Kế toán quản ngại trị (Managerial Accounting)

3

QTR

624

Tinh thần doanh nhân,

Khởi sự sale và quản trị công ty lớn vừa và nhỏ

(Euntrepreneur spirit, Entrepreneurship và SME management)

3

1.2. Các học phần tự lựa chọn - lựa chọn 3 trong những các học tập phần sau

(Eỉective courses - Select 3 out of the foỉlowỉng courscs)

9

PPH

604

Phương pháp nghiên cứu và phân tích khoa học tập và giáo dục đại học

(Research and Teaching Methodologies for Higher Education)

3

QTR

603

Hệ thống tin tức và xử trí thông tin tài chính (Informatỉon System & Economic data analysis)

3

KET

603

Kế toán tài chính (Einancial Accounting)

3

KDO

607

Kinh doanh nước ngoài (International Business)

3

KTE

606

Kinh tế học quản lý (Manageriaỉ Economics)

3

KTE

609

Kinh tế lượng (Econometrics)

3

QTR

621

Quản trị dịch vụ thương mại điện tư

(E-commerce)

3

QTR

620

Quản trị biến hóa (Change management)

3

2. Kỉến thức chăm ngành

(Professional Knowledge)

24

2.1. Những học phần đề nghị (Core courses)

MKT

603

Quản trị marketing quốc tế (International marketing Management)

3

QTR

618

Quản trị tài chủ yếu doanh nghiệp

(Corporate Einancỉal Management)

3

QTR

617

Quản trị tác nghiệp

3

PLƯ

622

Pháp luật kinh doanh quốc tế

(International Business Law)

3

2.2. Những học phần gạn lọc - chọn 4 trong so những học phần sau (Eỉective courses - Seỉect 4 out of the following courses)

12

QTR

610

Quản trị dự án (Project Management)

3

QTR

602

Hành vi tổ chức (Organizational Behavior)

3

PLU

619

Pháp công cụ doanh nghiệp

(Corporate Law)

3

QTR

604

Kỹ năng chỉ đạo (Leadership Skills)

3

QTR

616

Quản trị không may ro

(Risk Management)

3

TMA

618

Thuế trong marketing quốc tế

(Taxes in International Business)

3

PLƯ

606

Giải quyết tranh chấp trong marketing quốc tế (Dispute Settlement in International Business)

Lịch thi đấu World Cup