Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tập xác định của hàm số y cosx

*

*

*

*

1.Tìm tập xác định của hàm số: y= (sqrt1+sinx-2cos^2x)

2. Mang đến hàm số: y = (sqrtsin^4x+cos^4x-2msinx.cosx)

Tìm các giá trị của m để xác định với phần đa x.


c1 tập xác định của hàm số (y=dfracsin2x+cosxtanx-sinx)

c2 tập khẳng định của hàm số (y=sqrt1+cot^22x)

c3 tập xác định của hàm số (y=cotleft(x-dfracpi4 ight)+tanleft(x-dfracpi4 ight))


Tìm điều kiện của tham số m nhằm hàm số sau tất cả tập khẳng định là R

(y=dfracsin3xsqrtsin^6x+cos^6x+msinxcosx)


tìm tập xác minh của hàm con số giác sau

a)(y=dfractanleft(2x-dfracpi4 ight)sqrt1-sinleft(x-dfracpi8 ight))

b)(y=dfractanleft(x-dfracpi4 ight)1-cosleft(x+dfracpi3 ight))

c)(y=dfrac3cosx-cos3x)

d)(y=dfrac4sin^2x-cos^2x)

e)(y=dfrac1+cotleft(dfracpi3+x ight)tan^2left(3x-dfracpi4 ight))


Giải pt:

1. ((sqrt9-x^2)-2x).(x(^3)+x(^2)-12x+10)=0 2. Cos3x+2cos(^2)(x+(dfracpi6))=1

Bài 2 kiếm tìm tập xác minh của hàm số y = (dfracsqrt1-sin2xcos3x)

Bài 3 : mang đến pt (cosx+1)(cos-2x-mcosx)=msin(^2) x

tìm m để pt có đúng 2 nghiệm riêng biệt thuộc (<0;dfrac2pi3)(>)

bài 4: cho hàm số y= x(^3)-2mx(^2)+(7m-8)x-5m=10 có đồ thị (C(_m)) và đường thẳng d: y=x+m. Kiếm tìm m nhằm d giảm ( C(_m)) tai tía điểm phân biêt 

giúp e cùng với mn ơiiii

 
Xem thêm: Tên Châu Tiếng Anh Là Gì ? Châu Bản Trong Tiếng Anh Là Gì

tìm tập khẳng định của mỗi hàm số sau : a) (y=frac1-cos x2sin x+sqrt2) ; b) (y=fracsinleft(x-2 ight)cos2x-cos x) ; c) (y=frac an x1+ an x) ; d) (y=frac1sqrt3cos2x+1)


tìm tập xác định của mỗi hàm số sau : 

a) y = (sqrt3-sin x) ; b) y = (frac1-cos xsin x) ; c) y = (sqrtfrac1-sin x1+cos x) ; d) y = ( an)(2x + (fracpi3))